Bu saytda yenilənmələr gedir

"XOCALININ SƏSİ" QƏZETİ
9 İYUL 1991-Cİ İL TARİXDƏN
İŞIQ ÜZÜ GÖRÜR

31 MART - AZƏRBAYCAN XALQININ SOYQIRIMI GÜNÜDÜR.

               
               Ermənilər əsrlər boyu xalqımıza, bütün  Türk dünayasına  nifrət bəsləmiş, ona maddi və mənəvi ziyan vurmaqdan heç bir zaman çəkinməmişdilər. Xalqımızı millli, kütləvi qırğına məruz qoyan daşnaq tör –töküntüləri 1918 – ci il mart ayının 31 – də xalqımıza qarşı soyqırım törətmişlər. Onların bir ideası var idi. “Lənətə gəlmiş türklərin hamısını qırın, birini də sağ buraxmayın”, deyə qışqıra – qışqıra Bakıda kütləvi qırğına başladılar. Evlərə, zirzəmilərə sığınmış müsəlmanları tapıb çıxarır, güllələyir, qılınc və ya nizə ilə öldürürdülər. Kişiləri ayaqlarından başıaşağı asır və qılıncla sağ – sağ şaqqalayırdılar. Bəzilərini taxta çarpayıya sarıyıyır, digərlərini xalça və palazlara büküb yandırırdılar. Ucuzlaşmış erməni cəlladları ürəklərini soyutmaq üçün əllərinə keçən hər bir kəsi diri – diri döşəməyə, qapıya, masaya mıxlayır, sonra isə güllələyirdilər.
Paylaşın:

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR GƏNCƏDƏ YENİ SALINMIŞ ŞƏHƏRCİKDƏ MƏSKUNLAŞIBLAR.                Gəncə şərində məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 5 mərtəbəli 25 bina
infrastrukturlarla tam təmin olunaraq istifadəyə verilmişdir.
                Xocalı rayonundan 52 ailə də yeni yaşayış yerinə köçürülmüşlər. Bu binalarda 1500 ailənin məskunlaşması nəzərdə tutulmuşdur.
                Yeni binaların tikintisi bu gün də aparılır. 
                Bu onu sübut edir ki, Dövlət rəhbərliyi tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Dövlət Proqramları müvəffəqiyyətlə, ardıcıl şəkildə davam etdirilir. 
                Məcburi köçkünlər ölkə Prezidenti İlham Əliyevə və Dövlət Qaçqınkomun sədri Əli Həsənova minnətdarlıq edirlər.
Paylaşın:

XOCALI RAYONUNDAN OLAN MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR TİBBİ - PROFİLAKTİK MÜAYİNƏDƏN KEÇİRİLİRLƏR.

              Ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq əhalinin
 tibbi müayinədən keçirilməsi Xocalı rayon
sakinlərinin məskunlaşdığı ərazilərdə - Gəncə şəhərində, Goranboy rayonunda, Hacıkənd qəsəbəsində və Aşağı Ağcakənd qəsəbələrində uğurla davam etdirilir.
Paylaşın:

HEYDƏR ƏLİYEV ERMƏNİLƏR ÜÇÜN ƏN BÖYÜK MANEƏ İDİ.

                  Əsrlər boyu Azərbaycana qarşı torpaq iddasında olan erməni millətçiləri "Böyük Ermənistan" yaratmaq arzusunu gerçəkləşdirmək üçün XX əsrin  80 - ci illərində yenidən fəallaşaraq, 1992 - ci ilin fevralın 26 - da azğınlaşaraq bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı ən qatı cinayəti həyata keçirdilər.
                  Ermənilərin bu dərəcədə güclü, sərbəst və açıq - aşkar fəaliyyətə başlamalarının, hədsiz şəkildə fəallaşmalarının ən başlıca səbəbi isə Heydər Əliyevin 1987 - ci ilin oktyabr ayında SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinici müavini vəzifəsindən və Sovet İKP Siyasi Büro üzvülüyündən istefa verməsi idi. Həmin ərəfəni ümummilli liderimiz Heydər Əliyev belə səciyyələndirirdi.
                 - "Siyasi Bürodan istefa verdikdən 15 gün sonra Qarabağ məsələsi ortaya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadiyyat üzrə müşaviri, milliyətcə erməni olan professor Aqanbekyan Parisdə keçiridi bir mətbuat konfransında iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirmək məqsədi ilə "Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir" demiş, bu məsələ ilə əlaqədar Qorbaçuvu da qızışdırmışdır. Moskvanın Qarabağ əməliyyatı mənim Siayasi Bürodan getməyimdən 15 gün sonra həyata keçirilməyə başladı. Deməli, bu plan hələ əvvəlcədən hazırlanıbmış,lakin tətbiq olunmasında mən ciddi maneə imişəm".
Paylaşın:

YENİ LAYLA NÖVÜ


"Layla dedim yatasan,                           Qolumuzu kəsdilər,    
Qızılgülə batasan.                                  Açımadı gözümüz.
Qızılgülün içində,                                   Biz hələ gəlməmişik,
Şirin yuxu tapasan" .                              Özümüzə özümüz.

Şirin yuxu yatmağa,                               Ana, yenə layla de,
Uşaqlıqdan başladıq.                             Ancaq demə yat, balam.
Böyüyəndə yuxunu,                               Oyaqlıqdan danış ki,
Uşaq kimi xoşladıq.                               Oyanmaq dərsi alam.

Anaların laylası,                                     "Layla, oğlum, dur, oğlum,
Qulaqlarda qalıbdır.                               Gözümün nuru, oğlum.
Bu millət analardan,                               Tez böyü, get əsgər ol,
Yatmaq dərsi alıbdır.                             Vətəni qoru, oğlum".

Tikə - tikə böldülər,                              Mən sözün xəmirini,
Oyana bilmədik biz.                              Yoğurmuşam, yapmışam
Çox çalışıb vuruşdu                              Analara bir yeni,
Ələkbər sabirimiz.                                Layla növü tapmışam.
                                                                     Şəhriyar ALLAHYAROĞLU
Paylaşın:

CARİ İLDƏ ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA KAPİTAL QOYULUŞU YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ QALACAQ

               Prezident İlham Əliyev Nazirlər kabinetinin 2013 - cü ilin sosial - iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2014 - cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında demişdir: "İl ərzində ölkə iqtisadiyyatına 28 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Bu, rekord göstəricidir. Heç vaxt il ərzində bu qədər investisiya qoyulmamışdır. Son bir neçə il ərzində orta hesabla 20 - 21 milyarddollar investisiya qoyulurdu, arıtq 28 milyard dolllar investisiya qoyulur. Onun 17,5 milyard dolları daxili sərmayədir. Bu da artıq neçə ildir ki, davam edən tendensiyadır. Daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyir. Bu, hesab edirəm ki, müsbət haldır. Əlbəttə ki, daxili sərmayənin içində əsas sərmayə dövlət sərməyəsidir. Ancaq özəl sektor da Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük yatırımlar edir".
Paylaşın:

XOCALININ İŞĞALINDAN 22 İL KEÇİR.

                  X qədim saytlar ocalı rayon, şəhər və regional mərkəzi biridir. Təkliflər, əsas yolun üzərində, dağlıq ərazidə yerləşən Kiçik Qafqaz dağlarında, intervalında. 
                Xocalı Region, 1991 - 26 Noyabr - hazırlanıb. 0.97 milyon kvadrat metr. km və ermənilər, 24417, 1 şəhər, 2 şəhərlərin əhalisi, 52 kənd var idi. Xocalı şəhər mərkəzi. 1991-ci ilin rayonu - Ermənistan Respublikasının 1992-ci il işğal edilmişdir. 
                  7000 - bu Xocalı kimi tarixi abidələri, zəngin olan tarixən Türklərin sıx olaraq yaşadığı bir yer, daha çox əhalisi olan Xocalı şəhər. əsrlər XIV-VII. Arxeoloji Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri sızdı. 
Xocalıda qazıntılar zamanı tapılmış saxsı.
Paylaşın:

31 марта - День геноцида Азербайджана.


               
               На протяжении веков люди армян, турецкое dunayasına любят ненавидеть, никогда не вредить ему cəkinməmisdilər материальным и духовным. Национальные люди, массовое убийство, которое предоставляет дашнаки индуцированных сыпь 1918 - 31 марта - геноцида, совершенного против нашего народа. У них был ideası."Перерыв все проклятые турки, оставьте правильный," сказал голос - начал голос в массовых убийствах. Дома, которые были мусульмане укрылись в подвалах, стрельба, убиты мечом или копьем. Мужчины и меч ноги висит вниз головой на правом - право saqqalayırdılar. Sarıyıyır некоторые деревянные кровати, ковров и ковровых изделий, то были скручены и сожгли другие. Снижение охладить сердца армянскими палачами в руках тех, кто живой - живой, пол, дверь, настольный mıxlayır, а затем стрельба.
               Женщины с более серьезными пытали и убили.Suməmər были убиты в детях, даже младенцы, были расстреляны как достопримечательностям.
               Они собрались со всего священной книги Корана, развести костер, муллы руки - ноги были от сожжение заживо.
               В Баку, Азербайджан, Губа, Шеки, Ленкорань, Сальян, и во многих местах есть этот вид разрушения и разграбления.
               1918 - во время резня тысяч азербайджанцев были убиты, травмы и увечья. Более 12 мусульман были убиты только в Баку.
               1919 - В соответствии с решением Национального совета от 31 марта был объявлен днем ​​национального траура. Тем не менее, позже было запрещено праздновать день.   
               1998 - 26 марта - В olkəminiz геноцид против Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева издал указ праздновать трагедий. Указ от 31 марта - День геноцида азербайджанцев было объявлено.
               Еще раз мое глубочайшее почтить память жертв геноцида, и мы желаем им Божью милость. 
Paylaşın:

История армян из азербайджанских земель "великой иллюзии АРМЕНИИ"

       
     

             Дата создания «Великой Армении» с намерением жить в 
последние 2 века, армянские националисты против азербайджанцев, этнические чистки, геноцид, и depertasiya политика осуществляется. 
            армянских националистов в 1905 - 1906, 1918 - 1920 - около 2 миллионов в Азербайджане жестоко убиты, 10 из их исконных земель и вынудили тысячи людей вынуждены покинуть свои ovlərindən. 
            , 1948 - 1950 - В советских властей во время Армянской ССР - 100 тысяч человек были depertasiya Азербайджана. 
            , 1988 - 1990 - армянскими националистами в следующем 250 мин из Республики Армения, ее отец - были изгнаны с родных земель. 
            Армения сегодня 1 одноместный (за исключением тех, века), есть Азербайджана. 
            , 1992 - 25 - 26 февраля, в ночь Ходжалы армянскими фашистами уничтожены. 1988 - 1993 - illərədə армянской агрессии на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Мардакерта, Мартуни, Гадрут, Аскеран, Шуши и города Степанакерт, затем Агдам, Лачин, Губадлинского, Зангеланский, Ардебиль, Габриэль и гуманитарной сферах были полностью оккупированы армянами находится под контролем. Таким образом, история более 1 млн. азербайджанских беженцев - потеряли свои исконные земли.
Paylaşın:

XOCALI RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİ AŞAĞIDA GÖSTƏRİLƏN MATERİALLARI ALMAQ ÜÇÜN KATİROVKA SÖRĞUSU ELAN EDİR.

Odun yanacağı             - 2800 azn
Bərk inventar               - 1900 azn
Cari təmir                    - 5000 azn
Əsaslı təmir                  - 16269 azn
Avadanlıq                     - 8152 azn

Katirovka 28 Fevral 2014 – cü ildə Goranboy rayonu Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində keçiriləcək.

                                                                    Əlaqə telefonu: 050 - 330 - 90 - 28
Paylaşın:

İLLİK HESABAT İCLASI KEÇİRİLDİ.

         
              İclasi iştirakçıları ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdilər və abidənin önünə  gul - çiçək dəstələri qoydular.
              Xocalı rayonunda "2013 - cü ilin sosial - iqtisadi inkişafın yekunları , 2014 - cü ildə i qarşıda duran vəzifələr" ə həsr olunmuş illik hesabat islası keçirildi . İcalası rayon İH - nin başçısı Şahmar Usubov açıq elan edərək geniş məruzə ilə çıxış etdi. 
               Məruzəçi 2013 - cü ildə görülən işlərdən hərtərəfli danışaraq 2014 - cü ildə görüləcək işlətin təhlililini verdi. 
               Məruzə sürəkli alqışlarla qarşılandı.
               Məruzə ətrafında Maliyyə şöbəsinin müdiri İlqar Əliyev, Mərkəzi Xəstəxananın baş həkimi Məmməd Nağıyev, Təhsil şöbəsinin müdiri Şakir Əliyev və Cəmillli Ərazi İcra Nümayəndəsi Ramiz Qəhrəmanov çıxış etdilər. 
Paylaşın:

MƏHƏBBƏTSİZ QALAN DÜNYA

               Əsl adı Möhübbət Allahverdi oğlu Kazımovdur. 1953 - cü il iyul ayının 2 -də Laçın rayonunun Çorman kəndində anadan olub. Ailədə 7 bacı, 4 qardaş olublar. Atası Allahverdi kişi təsərrüffatla məşğul olub, anası Südabə isə evdar xanım olubdur. Məhəbbət Kazımov ilk təhsilini Şamkənd kənd orta məktəbində alıbdır. Kişik yaşlarından istedadına görə digər bacı - qardaşlarından seçilmişdir. Müsuqi təhsili alması üçün qohum - əqrəbanın təkidi ilə 1974 - cü ildə Bakı şəhərinə getmişdir. Asəf Zeynallı adına müsuqi texnikumuna qəbul olunmuşdur. İlk muğam dərslərini Nərman Əliyevdən alımış, sonradan Ağaxan Abdullayevin sinfində oxumuşdur.
               1976 - cı ildən professional səhnədə çıxış edirdi. "Dan ulduzu" ansanbılının solisti olmuşdur. Azərbaycanın bir çox konsert salonlarında öz tamaşaçılarına solo konsertlər vermişdir. Bir çox xarici ölkələrdə - Türkiyədə, Rusiyada, İranda, Çexoslovakiyada qastrol səfərlərində olubdur. Məhəbbət Kazımov əsasən Azərbaycan milli müsuqi janrında bir çox tanınmış mahnı və muğamlar oxuyubdur. Ən çox sevilən mahnılarından biri də "Laçınım" mahnısıdır. Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar arsist" fəxri adına layiq görülüb.
              1990 - cı ildə ailə həyatı qurub, 3 övladı var. 
              27 yanvar 2014 - cü ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. 
              O, yanvarın 28 - də Xırdalan qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. 
              Məhəbbət Kazımov vəfat edənə qədər "Laçın" instrumental ansanbılının rəhbəri olmuşdur.
              Məhəbbətsiz qalan dünya, qalan dünya...
Paylaşın:

XOCALI SOYQIRIMINI UNUTMA!

Xocalılar viran qəbirlərin axtarışında

                     Bəşər tarixində ən dəhşətli soyqırıma məruz qalan xocalılar 30 ilə yaxındır torpaq həsrətilə bərabər, həm də işğal altı...

Bizə yazın

Ad

E-posta *

Mesaj *

Ən çox oxunan

Blogger tarafından desteklenmektedir.