BU SAYT XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN "XOCALININ SƏSİ" QƏZETİNİN ƏSASINDA YARADILMIŞDIR

28 Mayıs 2014 Çarşamba

"BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ BİR DAHA ENMƏZ!".

Posted at  5/28/2014  |  in  Əlamətdar günlər

          1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti tariximizin parlaq səhifəsidir
                                                                                                         H.Ə.Əliyev          28 May. Bu gün tariximizə Respublika günü kimi daxil ol­muşdur. Xalqımız hər il bu gü­nü böyük təntənə ilə bayram edir. Çünki həmin gün - 1918-ci il mayın 28-də bütün müsəlman Şərqində birinci olaraq bizim Vətənimizdə demokratik res­publika yaranmış, xalqımız azadlığa çıxmışdı.
1917-ci ilin fevralında Rusi­yada xalq çarı devirdi. Oktyabr ayında isə burada Sovet dövləti adlanan bir dövlət yaradıldı. Bundan bir qədər sonra Zaqaf­qaziya Sovet Rusiyasından ay­rıldı, müstəqil respublika elan edildi. Ayrıca Zaqafqaziya hö­kuməti yaradıldı. Lakin bu hö­kumətə daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nü­mayəndələri arasında birlik yox idi. Ona görə də tezliklə dağıldı.
          Əvvəlcə Azərbaycanın Mü­vəqqəti Milli Şurası yaradıldı. Xalqımızın böyük oğlu Məm­mədəmin Rəsulzadə onun sədri seçildi. Milli Şura 1918-ci il ma­yın 28-də axşam saat 8-ə on də­qiqə işləmiş Azərbaycanın azad­lığa çıxdığını elan etdi. Azərbay­canın istiqlalını, yəni azadlığını bəyan edən bu sənəd tarixdə "İstiqlal bəyannaməsi" adlanır.
          "İstiqlal bəyannaməsi"ndə Azərbaycan həmin gündən - 1918-ci il may ayının 28-dən eti barən müstəqil dövlət elan olu­nurdu. Burada bildirilirdi ki, müstəqil Azərbaycan dövləti Xalq Cümhuriyyəti (respubli­ka) şəklində idarə olunacaqdır. Bu, o demək idi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini Azərbay­can xalqının seçdiyi adamlar idarə edəcəkdi. Elə buna görə də müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə­ti (Azərbaycan Xalq Respubli­kası) elan edildi. Demokratik bir dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyada Azərbaycan Demokratik Res­publikası (ADR) kimi tanındı.
        1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə­ti devrildi. Azərbaycan xalqının müstəqil bir dövlət halında ya­şaması baş tutmadı.

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 şərhlər:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2015 "Xocalının səsi" qəzetinin saytı. Xocalının səsi by ..
Qalib müəllim .
back to top