BU SAYT XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN "XOCALININ SƏSİ" QƏZETİNİN ƏSASINDA YARADILMIŞDIR

28 Nisan 2014 Pazartesi

İNSANLARA NUR, HƏYAT BƏXŞ EDƏN HƏKİM.

Posted at  4/28/2014  |  in  AZE

            Zərifə xanım Əliyeva böyük hə­kim, böyük alim olmuşdur. O, Azərbaycan oftalmologiya
elminə dəyərli töhfələr vermişdir. İnsanla­ra nur bəxş edən Zərifə xanım ye­nilməz lider, dünya siyasətinin nə­həng siyasətçisi Heydər Əliyevin sevimli həyat yoldaşı olmuşdur. Göz xəstəliyinə tutulanlara öz şəfa­lı əlləri ilə sevinc bəxş edən Zərifə xanım gənclərə də qayğı ilə yana­şıb, onların gələcəyə hazırlanma­sında da əvəzsiz xidmətlər göstər­mişdir.
           Zərifə xanım Əliyeva 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında görkəmli elm və dövlət xadimi Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin ailəsində dünyayagöz açmışdır.
Zərifə xanım alicənab, səmimi, insanpərvər xüsusiyyətlərinə görə bir çox həmkarlarından seçilmişdir.
          1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profi­laktika fakültəsini bitirmişdir. 1949-cu ildə ümumittifaq mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə kursunu bitirir və Elmi-Tədqiqat İnstitutun­da elmi işçi kimi çalışmağa başla­yır. 1950-ci ildə aspiranturaya qə­bul olunur, aspiranturanı bitirdik­dən sonra həmin institutda elmi iş­çi kimi çalışır. O zaman Azərbay­canda traxoma adlı göz xəstəliyi geniş yayılmışdı. Ancaq bu xəstəli­yə qarşı heç bir mübarizə tədirləri görülmürdü.
          Zərifə xanım bu sahədə tədqi­qatlarını davam etdirərək 1960-cı ildə "Traxomanm digər terapiya üsulları ilə birlikdə sintomesinlə müalicəsi" mövzusunda dissertasiyası mü­dafiə edir. Bundan sonra Həkimlə­ri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Of­talmologiya kafedrasının professo­ru seçilir.
          Zərifə xanım bütün varlığı ilə vətəninə, torpağına, elinə-obasma bağlı ziyalı qadın idi. O, övladları­nı layiqli insan və vətəndaş kimi böyütmək üçün ömrünü şam kimi əritmişdi.
         Zərifə xanımın əziz xatirəsi xal­qımızın qəlbində əbədi yaşayır və yaşayacaqdır.

                                            Məmməd NAĞIYEV, MX-nın baş həkimi.

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 şərhlər:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2015 "Xocalının səsi" qəzetinin saytı. Xocalının səsi by ..
Qalib müəllim .
back to top