BU SAYT XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN "XOCALININ SƏSİ" QƏZETİNİN ƏSASINDA YARADILMIŞDIR

8 Mayıs 2014 Perşembe

ŞUŞANIN İŞĞALINDAN 22 İL KEÇDİ

Posted at  5/08/2014  |  in  Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

           
 Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı XX əsrin sonunda, Qarabağın dağ­lıq hissəsində yerləşdirilmiş Er­mənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri, digər erməni terror­çu dəstələri və Rusiyanın 366-cı moto-atıcı alayı ilə birlikdə Yu­xarı Qarabağda azərbaycanlıla­rın yaşadığı yaşayış məntəqələ­rini bir-birinin ardınca işğal et­dilər. 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçinnəklə Ermə­nistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ və onun ətra­fında olan 7 rayon zəbt olundu.
            Nəticədə 289 km: ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayo­nu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğ- runda döyüşlərdə 195 nəfər şə­hid oldu, 165 nəfər yaralandı, 58 nəfər isə itkin düşdü. Ermə­nilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa həbsxanasında saxlanı­lan 114 nəfər azərbaycanlı son­radan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticə­sində Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədə­niyyət evi, 4 texnikumu, 2 insti­tut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 ki­no-teatrı, 5 mədəniyyət və isti­rahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azər­baycan Xalçası Dövlət Muzeyi­nin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq sağlam­lıq məktəbi talan edilmiş, yan­dırılmış və dağıdılmışdır.
            İşğala qədər Şuşada memar­lıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədə­niyyət və tarixi abidə var idi.
            Hazırda Şuşa rayonunun əhalisi Azərbaycanın 55 rayo­nunda müvəqqəti məskunlaş­mışdır.
            Bir vaxtlar "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", "Azər­baycan musiqisinin beşiyi" və "Şərqin konservatoriyası" ad­landırılan, bir sıra görkəmli xa­dimlərin vətəni, eləcə də Azər­baycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri erməni silahlı qüv­vələrinin işğalı altındadır.

            Şuşanın abidələr şəhəri ol­duğunu söyləyən ümummili li­der Heydər Əliyev onun Azər­baycan üçün müstəsna əhəmiy­yətini yüksək qiymətləndirərək bildinnişdir ki, "Şuşasız, Qara­bağ, Qarabağsız isə Azərbay­can yoxdur".

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 şərhlər:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2015 "Xocalının səsi" qəzetinin saytı. Xocalının səsi by ..
Qalib müəllim .
back to top