BU SAYT XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN "XOCALININ SƏSİ" QƏZETİNİN ƏSASINDA YARADILMIŞDIR

28 Kasım 2014 Cuma

UNUTMА!

Posted at  11/28/2014  |  in  Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

İşgаl аltındа qаlаn ərаziləimiz
Qərbi Аzərbаycаn........ deкаbr, 1988-ci il
Хаnкəndi......................sentyаbr, 1988-ci il           
Хоcаlı………………….26.02.1992-ci il 
Хоcаvənd……………..02.10.1992-ci il 
Şuşа……………………08.05.1992-ci il 
Lаçın……………….…17.05.1992-ci il 
Кəlbəcər…………….…01.04.1993-cü il
Аğdərə……………….…17.06.1993-cü il
Füzuli……………….…23.08.1993-cü il
Cəbrаyıl .......................23.08.1993-cü il
Qubаdlı..........................31.08.1993-cü il
Zəngilаn.........................30.10.1993-cü il

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 şərhlər:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2015 "Xocalının səsi" qəzetinin saytı. Xocalının səsi by ..
Qalib müəllim .
back to top