70 YAŞINA QƏDƏM QOYDU VƏTƏNİNDƏ VƏTƏNSİZ


          Qasım Qırxqızlının 69 yaşı tamam olur, 70 yaşına qədəm qoyur, Vətənində vətənsiz…
Vətən həsrətiylə alışıb-yanan Qıxqızlının könlünü almaq, onun qəlbini sevindirmək üçün 1992-ci ildən ta 2014-cü ilə qədər hər il doğum gününün boş keçməməsi üçün bir övladı kimi övladlıq borcumdan çıxmağa çalışmışam. Gözü, könlü tox olan, dədəm, 70 yaşın mübarək olsun! Sənin kimi insanlar tək-tək gəlir bu dünyaya. Azərbaycanımın dilbər guşəsi Qarabağımın mərd, vəfalı, yenilməz oğlu dünyanı xəlq edən uca yaradan səni qoruya-qoruya bu yaşa çatdırıb. O, uca yaradandan arzu edirəm ki, doğma yurd-yuvalarımızı azad etsin, azğın kökü-soyu bilinməyən erməni faşistlərindən... 70 yaşını Laçında, Xocalıda – o doğma yurd-yuvalarımızda qeyd edək, elinə həsrət Qırxqızımın könlünü alaq, boynubükük Qarqarıma qarışaq. Küskün bulaqlarımızın suyundan doyunca içək, şehli çəmənlərin könlünü alaq. Üzümüzü sürtək o qanlı-qadalı daşa-torpağa, müqəddəs şəhidlərimizi anaq-axtaraq, səslərinə səs verək. Ətirlərini çəkək sinəmizə, tapdaqda inləyən meşələrimizin, uçan qəbirlərimizin önündə diz çökək bağışlanmağımızı istəyək.

BİLMƏZ

Gözünün önündən var, dövlət keçdi,
Heç biri zəkana tay ola bilməz.
Səmada sayrışan min ulduz yanar,
Üzündə parlayan ay ola bilməz.

Namusuna, qeyrətinə min əhsən
El içində hörmətinə min əhsən,
Sən mənim qəlbimdə bir gül əkmisən,
Ona bundan böyük pay ola bilməz.

Xəyalımda hey gəzərəm, araram
Səndən ötrü ürəyimi yararam,
Əllərinlə tellərimi dararam,
Sənsiz dünya mənə hay ola bilməz.

El atan daş gedib düşər uzağa,
Yıxılsan da el qaldırar ayağa,
İgidsən hər zaman düşdün qabağa,
Sən tək əsilzadə soy ola bilməz.

Yaxşı tanı bu torpağı, bu daşı
Qarabağdır bu dünyanın yaddaşı,
Vətən sevə bilməz hər nadan, naşı
Damlayla yığılan çay ola bilməz.

Ay Qırxqızlı, 70 yaşın mübarək,
Mahirəyəm, xoş arzumdur bu dilək
Vəfasız dünyadır gələn gedəcək,
Qamışdan, qarğıdan yay ola bilməz.
Mahirə İSPİQIZI,
Azərbaycan Mətbuat, Curnalistlər Birliyinin üzvü,
«Qızıl qələm» mükafatı laureatı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski