Nərəsi ilə düşmənin canını lərzəyə salan “Qırxqız qartalı"

       Hər insana şərəflə yaşamaq, şərəflə ölmək qismət olmur. Vətən naminə  düşmənlə mübarizədə qəhrəmanlıq göstərib şəhid olan insanlar əbədiyyətə yüksəlirlər. Xalqın qəlbində hər zaman yaşayırlar. Xalq qəhrəman övladlarını hər zaman dərin məhəbbət və hörmətlə anır. Belə oğullardan biri də I Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olmuş Tabil Həsənovdur.
Həsənov Tabil Qasım oğlu 4 iyul 1960-cı il Azərbaycanın qədim tarixinə malik Xocalı rayonunun füsunkar təbiətli Kosalar kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Kosalar kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1980-cı ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Daha sonra o Xocalının Kosalar kəndində rabitə şöbəsində işləməyə başlayır.
       Kosalar kəndinin göstərdiyi sücaət çox insana məlumdur. Bu kəndin hər döyüşçüsünü bir qəhrəman saymaq olar. 1991-ci il 15 dekabr erməni millətçi qəsbkarları Cəmilli kəndinə dörd tərəfdən hücuma keçir əlacsız qalan kənd əhalisi ümidlə kömək gözləyirdi. Elə bu vaxt Tabil döyüş yoldaşları ilə birgə sinə gərərək düşmənə əks hücum edir erməni murdarlarının ordusu pərən-pərən olur və faşistlər geri çəkilir. Bu qələbədən sonra ona el arasında "Qırxız qartalı" deyə səslənirdilər. Erməni işğalçıları sonra yenidən Meşəli kəndinə hücum etmişdilər. Tabil döyüşçü yoldaşları ilə birgə hücum edərək bu kəndi də azad edə bildilər. Düşmənin canlı qüvvəsi məhv edildi. Ermənilərin Canhəsən kəndinə hücumu zamanı da döyüş yoldaşları ilə birgə fəallıq göstərək ermənilərin xeyli sayda itki verməsinə səbəb olmuşdur. Bundan sonra İstisu tərəfdə, Ağdaş istiqamətində gedən döyüşlərdə, Çobandaşaşıran döyüşlərində igidlik nümayiş etdirmiş-dir. 1992-ci il 29 mart erməni qəsbkarları Kosalara yenidən hücum etdilər saatlarla davam edən döyüşdə 100-dən çox er-məni faşisti öldürüldü onların 12-ni "Qırxız qartalı" Tabil öldürmüşdü. Tabil nərəsi ilə düşməni daim qorxuya salır, döyüş yoldaşlarına ruh verirdi. Döyüş başlayanda Tabilin nərə səsi meşəni lərzəyə gətirirdi. Bir müddətdən sonra Tabilin səsi gəlmədi. O zaman bütün döyüşçü yoldaşları başa düşdü ki, artıq Tabil şəhid olmuşdur. Son döyüşündə  qəhrəmancasına həlak oldu və şəhidlik zirvəsinə ucalaraq bütün elin, döyüş yoldaşlarının qəlbində əbədi yaşadı.
       Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
       Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanı ilə Həsənov Tabil Qasım oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adına layiq görülmüşdür. 29 mart döyüşündə Tabillə bərabər Kosalar kənd sakinləri Rüstəmov Eldar Əmir oğlu və  Ağayev Rasim Mirsalam oğlu qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhid oldular. Ölümündən sonra Azərbaycan Res-publikasının Prezidentinin sərən-camına əsasən "İgidliyə görə "medalı ilə təltif olunmuşlar. Buna baxmayaraq Kosalar igid-lərinin sayəsində Ermənistan 3 gün matəm elan etmişdir.
       Xocalı rayonunun Kosalar kəndində dəfn edilmişdir. İndi onun ruhu döyüşçü yoldaşlarının Kosalara qayıdacağı günü gözləyir. Biz Vətən torpaqları uğrunda şəhid olanları, qəhrəmanlıq edənləri heç vaxt unutmamalıyıq.
         
Qalib BƏYMƏMMƏDOĞLU
   

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski