BİR ƏSGƏRİN HƏYAT HEKAYƏSİ (Aprel döyüşlərinin şəhidi Sarvan Mehrəliyevə həsr edilmişdir.)

Xocalı elində bir igid vardı,            
Pəhləvan görkəmli, boyu çinardı.
Tanrımız vermişdi ona yaraşıq,
Neçə qız olmuşdu hüsnünə aşiq.
Adı Sarvandı o bəxtsiz cavanın,
Şəhidlik artırdı şöhrətin-şanın.
Qəlbində xal idi Qarabağ dərdi,
Fələyin qəsdindən o bixəbərdi.
Çoxdan əsgər olmaq arzusundaydı,
Şəhidlik alnının yazısındaydı.
Verib qardaşıyla çiyin-çiyinə,
Yollandı həvəslə əsgərliyinə.
Yetirdi hər əmri o tez yerinə,
Özünü sevdirdi komandirinə.
Təşəkkürnamələr verdilər ona,
Baxıb fəxr edirdi bəxtəvər ana.
Sarvan gözləyirdi bir döyüş olsun,
Şəhid əmisinin qisasın alsın.
Aprelin ikisi gəldi o məqam,
Ordumuz düşməndən aldı intiqam.
Sarvan qardaşına tutub üzünü,
Dedi bir dost kimi ürək sözünü.
“Namiq, bu döyüş ağır döyüşdü, 
Bəlkə də qardaşın bir şəhid düşdü.
Anama yaxşı bax, mən şəhid olsam,
Ağlamasın yarım, gül kimi solsam.”
Yazıb sevdiyinə son məktubunu,
Dedi sahibinə verərsən bunu.
Öpüb qucaqladı qardaş-qardaşı,
Başladı ordunun zəfər savaşı.
Baxmırdı igidlər yağan qəlpəyə,
Əsgərlər qalxırdı “Lələ təpəyə.”
Məhv edildi çoxlu şərəfsiz düşmən,
Al qana boyandı laləli çəmən.
Güllə göydən yağış kimi yağırdı,
Komandir: - irəli! - deyə bağırdı.
Görüb ehtiyatın azaldığını,
Söylədi sursatın az olduğunu.
Mərmi yeşiyini gətirən zaman,
Düşmən gülləsinə tuş gəldi Sarvan.
Komandir bir anlıq geriyə çöndü,
Baxıb o Sarvana dəliyə döndü.
Sarvan bir qədər aralı idi,
Sevimli əsgəri yaralı idi.
Qardaşı tez qaçdı onun yanına,
Ürəyi dağlandı axan qanına.
Dedi: “Bu dünyada arxam, dayağım,
Sənsən güvəndiyim ən böyük dağım.
Sənə dəyən güllə ay igid qardaş,
Razı idim mənə tuş gələydi kaş.
Ölmə qardaş, sənsiz neyləyərəm mən?
Bəs anamıza nə söyləyərəm mən?”
Onun yarasını bintlə bağladı,
Yaralı başını bərk qucaqladı.
Düşmən dayanmadan atəş edirdi,
Sarvanın durmadan qanı gedirdi.
Yaralandı onu aparan gizir,
Tanrının işinə olmadı tədbir.
Yumdu gözlərini Sarvan həyata,
Qovuşdu bir şəhid əbədiyyətə.
İki igid qardaş birgə döyüşdü,
Biri yaralandı, o biri şəhid düşdü.
Sarvanın qisası alındı on qat,
Düşmənə atıldı verdiyi sursat.
Qüsursuz yetirdi hərbi xidmətin,
Qazandı əbədi el məhəbbətin.
Xocalı elinin şəhid əsgəri,
Gətirdi ordudan zəfər xəbəri.
Aprel döyüşləri uğurlu oldu.
Xocalı Sarvanla qürurlu oldu.
Şeirlər yazıldı onun adına,
Salacaq Sarvanı xalqım yadına.

               
       Qalib BƏYMƏMMƏDOĞLU

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski