BİZİMDİR QARABAĞ! (Gənc şairə Təhminə Şeneldinin erməni xislətinindən bəhs edən şeiri)

Qarabağ torpağını,                              
Dədənizin sanırsız. 
Masqalanıb quzu tək
Həqiqəti danırsız.
Qarabağın adından,
Dinirsiz, danışırsız, 
Bu ulu torpaq üçün
Din-imandan dönürsüz. 
Azərbaycan bizimdir,
Elə hay-küy salırsız.
Artıq tamah baş yarar, 
Məgər bunu qanmırsız?
Lənət olsun sizlərə,
Keçənləri sal yada.
Vallah düşüb oda siz, 
Yanacaqsız dünyada!

 ********************
Göz tikmisiz torpağa, 
Şuşa, Laçın, Ağdama.
Xalqımıza vurmusuz,
Gör nə qədər bir yara. 
Lənətləyir el sizi, 
İnsaf hara, siz hara?
Bağlanıbdır başına, 
Qara neçə ananın.
Baxmamısız yaşına, 
Neçə körpə balanın. 
Neçə təzə gəlinin, 
Yas qatmısız toyuna.
İnşallah düşərsiz 
Öz qurduğunuz oyuna.
Qudurmusan yenə də,
Çox güvənmə zoruna.
Külü qoyum mən sənin,
O erməni boyuna! 
Hansı qəlbdən gedər ki, 
Uşaqların naləsi.
Qayalarda əks olub, 
Anaların ah səsi.
O qayanın, o daşın, 
Dili olsaydı əgər, 
Dayanmadan, durmadan, 
Yəqin göz yaşı tökər.
Mənəm əzəldən bəri, 
Bu qırğının şahidi. 
Bu erməni əzəldən, 
Elə gididi, gidi. 
Bizim haqq işimizə, 
İllər özü şahidi.
Yüzlərlə oğlum, qızım,
Qarabağda şəhidi.
Keçsə neçə aylar, il,
Ötsə neçə fəsillər,
Qısası yerdə qoymaz, 
Yeni gələn nəsillər.
Əssə tufan, ötsə yel, 
Külə dönsə od-ocaq, 
Onsuzda əvvəl-axır, 
Qarabağ qayıdacaq.
Eşitsin dünya bu gün, 
Arzum ürəyimdə dağ,
O, mənfur “hayes”in yox, 
Bizimdir Qarabağ!

**********************
Anadan olan gündən
Düşmən oldun bizlərə,
Dünyanı inandırdın 
Yalan-yalan sözlərə. 
Niyə xoflanırsan ki,
Türkün adı gələndə, 
Sir-sifətin qarışır,
Türklər bir az güləndə, 
Bilmirəm hardan gəlib,
Bu yerlərə obanız, 
Əlimin suyun görüb, 
Androniq babanız, 
Nəsilsiz “nəcabətin”,
Hansı taxtı qurublar, 
Görən deyir çatışmır, 
Başınızda “şurupllar”.
Heçdə özündən çıxma,
Mənim sözümə inan, 
Bu dardan qurtaracaq,
Anamız Azərbaycan. 
Döyüşə gedəcəyik 
Hərəmiz bir nəfər tək. 
Üzümüzə güləcək, 
Səadət ətək-ətək.
Başınıza daş düşə, 
Quru yurda qalasız, 
Görüm sizi ömürlük, 
Cəhənnəmlik olasız.
                     TƏHMİNƏ ŞENELDİ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski