XOCALI RAYONUNUN TƏHSİL İŞÇİLƏRİ 11 APREL 2018-Cİ İL TARİXDƏ KEÇİRİLƏCƏK PREZİDENT SEÇKİLƏRİNDƏ BÖYÜK RUH YÜKSƏKLİYİ İLƏ İŞTİRAK EDƏCƏKLƏR

        Vahid dövlətçiliyimizin süqutundan sonra xanlıqlar şəklində mövcud olan, sonradan Çar Rusiyasının və SSRİ-nin müstəmləkəsi altında qalan Azərbaycan  1991-ci  ilin  oktyabrında öz müstəqilliyini elan  etdi.  Qanımız  bahasına əldə etdiyimiz bu müstəqilliyi itirmək təhlükəsi ilə üzləşdiyimiz bir dönəmdə xalqın təkidli tələbi nəticəsində  Heydər  Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsi bu təhlükəni aradan  qaldırdı. 15 iyun 1993-cü il tarixdən başlayan qurtuluşla ölkəmiz inkişafa,  tərəqqiyə  qədəm  qoydu.                                                         
        İlham Əliyevin ilk dəfə 2003-cü ildən Prezident seçilməsi ilə Azərbaycanda mövcud olan, ölkəmizi tərəqqiyə, inkişafa aparan  Heydər Əliyev siyasəti yeni məcraya keçdi.  Bu  illərdə  həyata  keçirilmiş  uğurlu və məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmiz  müstəqillik yaşı yüz illərlə hesablanan ölkələr  cərgəsinə  qoşuldu. Bu reallığı müdrik  və  uzaqgörən  xalqımız çox gözəl bilir və dərk  edir. Elə buna görə də 2008, 2013-cü illərdə Azərbaycanda keçirilən Prezident seçkilərində  xalqımız özünün ən  layiqli  namizədi  İlham Əliyevə  etimad göstərdi. İlham Əliyev də  gördüyü  işlərlə  bu  etimadı  yüksək  səviyyədə  doğruldur. İlham  Əliyev  andına  sadiq  Prezidentdir.  O, içdiyi andda dediyi  kimi həqiqətən  də  hər  bir vətəndaşımızın  Prezidentidir. Bir sözlə İlham Əliyev-Xalq, Xalq-İlham  Əliyev birliyi əbədidir.
        2017-2018-ci  dərs  ili  başlayandan rayonumuzun təhsil müəssisələrində  pedaqoji kollektiv üzvləri ilə dəfələrlə ünsiyyətdə olmuşuq. Rayonumuzun təhsil işçiləri ölkəmizdə  olan  dinamik  inkişafdan hər zaman ağızdolusu danışır və bütün bunlara  İlham  Əliyevin  apardığı uzaqgörən, müdrik, uğurlu siyasət nəticəsində nail olunduğunu bildirirlər. Xocalı rayonunun təhsil işçiləri 11 aprel 2018-ci il tarixdə keçiriləcək  Prezident seçkilərində böyük ruh yüksəkliyi ilə iştirak edərək  Azərbaycanın dinamik,  dayanıqlı inkişafını təmin edən İlham Heydər oğlu Əliyevə səs verəcəklərini bildirirlər. Onlar İlham Əliyevin etimadı  doğruldan, andına  sadiq Prezident olduğunu xüsusi  vurğulayırlar.
       05 fevral 2018-ci il tarixdə  Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad  Həmkarlar İttifaqının növbəti  qurultayında  da İlham Əliyev cənablarının Prezidentliyə namizədliyi  dəstəkləndi  və  təklif olundu. Deməli  Xocalı rayonunun və respublikanın təhsil  işçilərinin seçimi xalqımızın seçimi ilə tam üstüstə düşür. Biz İlham Əliyevi dəstəkləməklə Azərbaycanın xoş, işıqlı gələcəyini təmin etmiş oluruq.
İsmayıl HACIYEV,
                                                                       Azərbaycan  Təhsil  İşçiləri  Azad  Həmkarlar  İttifaqı  Xocalı  Rayon  Komitəsinin  sədri          
           

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski