XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ ÖN XƏTDƏ XİDMƏT EDƏN ƏSGƏR VƏ ZABİTLƏRLƏ MÜTƏMADİ GÖRÜŞLƏR KEÇİRİLİR - "Xocalının səsi" qəzetinin saytı
Your Ads Here