“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı proqramının icrasına hər vətəndaş öz töhfəsini verməlidir - "Xocalının səsi" qəzetinin saytı
Your Ads Here