Azərbaycan​ öz​ ​öhdəliklərinə​ hörmət​ edir​ və​ tərəfdaşlarından​ öz​ öhdəliklərinə​ ​hörmət​ ​etməyi​ni gözləyir

        Prezident​ ​ İlham​ Əliyevin​ Bakı​ Enerji​ ​ Həftəsi​ ​çərçivəsində​ 27-ci​ ​ Beynəlxalq​ Xəzər​ ​Neft​ ​və​ Qaz​
Sərgisinin​ cari​ ​ilin​ 1 iyun​ ​ tarixundə​ ​ rəsmi​ açılış​ mərasimində​ ​ çıxışı​ zamanı​ bildirmişdir: Xəzər​ ​Neft​ ​ və​ Qaz​ sərgisi​ təşkilatçılarının​ rolu​ ​ həqiqətən​ çox​ vacib​ idi ki,​ diqqəti​ ​ və​ sərmayələri​ ​ cəlb​ etmək​ ​ mümkün​ olsun. Bu​ konfransın​ ​ keçirildiyi​ ​ ilk​ ildən​ ​ etibarən​ Azərbaycan​ ​özünün​ ​dünyaya​ ​ açıq​ ​ olduğunu​ ​ elan etdi.

Bunun​ sayəsində​ Azərbaycan​ ixraca​ başlaya​ ​ bildi​ ​və​ bir​ çox​ ​ ölkələrin​ ​ tələbatlarını​ ​ təmin​ etdi.​ Eyni​ zamanda ,​ ölkəmiz​ tərəfdaşlarla​ birgə​ qaz​ yataqlarının, xüsusən​ ​ də​ dünyada​ ən iri​ qaz​ yataqlarından​ biri​ ​ sayılan​ "Şahdğniz​" yatağının​ ​ kəşfiyyatına​ başladı. 2006-cı​ ildə​ ​ Xəzər​ ​ dənizini​ ​ Aralıq​ dənizi​ ​ ilə​ ​ birləşdirən​ Bakı-Tiblisi-Ceyhan​ ​ neft​ ​ boru​ kəmərinin​ tikintisi​ başa​ çatdı. Bakı-Tiblisi -Ceyhan​ və​ Azərbaycanın​ bütün​ digər​ ​ enerjinin​ nəql​ ​ olunması​ ​infrastrukturu​ ​ hər hansı​ fasilə​ ​ olmadan​ istismar​ ​ edilir. 2007-ci​ ​ ildə​ ​ Bakı-Tiblisi-Ərzurum​ qaz​ ​boru​ ​kəməri​ ​istismara​​ verildi, Azərbaycan​ qazı, ilk​ dəfə​ olaraq, Türkiyənin​ və​ Gürcüstanın​ regional​ ​bazarlarına​ ​nəql​ ​olmağa​ başladı.

Azərbaycan​ müstəqillik​ ​illərində​ öz​ enerji​ ​ təhlükəsizliyinə​ ​ sərmayə​ yatırıb,​ daxili​ ​bazarda​ tələbatları​ ​ tam​ təmin​ edib​ və​ sayı​ ​artan​ ölkələrin​ eberji​ ​təhlükəsizliyində​ ​get-gedə​ daha​ mühüm​ rol​ oynamağa​ çalışır.

Bu​ gün​ Enerji​ lahiyələrinin​ genişləndirilməsi​ ​ vacib​ amil​ ​ hesab​ olunur, çünki​ Enerji​​ lahiyələri​ ​daxili​ inkişafımız​ ​ üçün​ ​ də​ çox​ əhəmiyyətlidir. Enerji​ ​amili,​ enerji​ ​ diplomatiyası​ və​​ bütün​ ​lahiyələr​ ölkəmizin​ iqtisadi​ ​potensialını​ gücləndirir.​ Neft-qaz​ sektorundan​ əldə​ ​ edilən​ gəlirlər​​ iqtisadiyyətımızın​ qeyri-neft​ ​ sektoruna​ ​yönəldilir. Bu​ il​ ümumi​ daxili​ ​ məhsul​ ​7,2​ faiz​ artıb. Qeyri-neft​ ​sektorunda​ ​artım​ 11,5​ faiz​ qeyri-neft​ ​ sənayesində​ artım​ 15​​ faizdən​ artıq​ olub.

Bu​ gün​ ​Azərbaycan​ dünyanın​ ​ bir​ ​ çox​ ​ ölkələrindən​ ​ üstünlüyü​ olan​ ​ dəniz, hava​ limanları​ ​ bütün​ ​ istiqamətlərə​ yolları​ ​ olan​ ​ ticarət​ əlaqələrin​ qurulması​ ​ üçün​ ​ infrastruktura​ ​malikdir. Azad​ olunmuş​ ərazilərdə​ üç yeni​ ​hava​ limanı​ ​olacaq. Azərbaycan​ 9​ beynəlxalq​ ​hava​ limanına​ sahib​ olacaq.

Bütün​ bu​ ​uğurlu​ ​iqtisadi​ nailiyyət, Ölkədə​ hər​ bir​ sahədə​ ​inkişaf​ nail​ olmaq,​​ Prezident​ ​ Cənab​ İlham​ ​ Əliyevin​ ​apardığı​ düzgün​ ​və​ ​müdrik​ siyasət​ nəticəsindədir.

Anar Hüseynov,

Xocalı​ rayon​ Qaragav​ kənd​ sakini​ ​


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski