12 DEKABR ULU ONDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜDÜR.Bütün gücümü və ruhumuzu yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mü- rəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmiıı edib.
                         Heydər ƏLİYEV
                                                                  DAHİ, MÜDRİK ŞƏXSİYYƏT
           Müstəqillik,azadlıq hər bir ölkənin yaşaması üçün çox əhəmiyyətlidir. Müstəqillik heç də həmişə asanlıqla qazanılmır. Ona görə də respublikamız müstəqilliyini qazandıqdan sonra bir çox bəlalarla üzləşmək məcburiyyəti qarşısında qaldı. Özbaşınalıq, mənəm-mənəmlik iddiaları respublikamızı vətəndaş müharibəsinə sürükləyirdi...Ermənilər bu qarma-qarışıqlıqlardan istifadə edərək şəhər və kəndlərimizi mərhələlər üzrə işğal etməyə başladılar. Burada bizə düşmən kəsilən xarici qüvvələrin və yerli satqın ünsürlərin fəaliyyəti də danılmaz bir tarixi faktdır. Hakimiyyət davasına çıxan Müsavat və AXC  cütlüyü xalqrn başına oyunlar açır, hakimiyyət uğrunda vuruşurdular. Xalqımız olum ya ölüm arasında olan qorxunc bir yolda dayanmışdı. Xalqa yenilməz, dahi, səriştəli biır rəhbər lazım idi. Bəli, belə bir gün gəldi. 1993-cü il 15 iyunda xalqın israrlı təkidi ilə HeydərƏliyev kinci dəfə hakimiyyətə qayıtdi. əmin gün - 15 iyun xalqın yaddaşma Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. 
             Respublikamız mərhələ-mərhələ düşdüyü burulğandan çıxmağa başladı. Həlli mümkün olmayan məsələlər öz həllini tapdı. Qeyri - qanuni fəaliyyət göstərən silahlı birləşmələr ləğv olundu, ayıı-ayıı siyasi birləşmələr zərərsizləşdirildi. Azərbaycan dünyada tanınaraq öz sözünü deməyə müvəffəq oldu.
            Qondaıma "Talış-Muğan Respublikası" böyük siyasətçi Heyr Əliyevin mətin iradəsi nəticəsində ləğv olundu, "Əsrin müqaviləsi" neft kontraktı imzalandı. Bu vaxt narazı qalan xarici qüvvələr və daxili satqınlar dövlət çevrilişi etməyə girişdir. Bunun da qarşısı alındı, xalqın əmin-amanlığı təmin olundu. Azərbaycan xalqı bütövlükdə Heydər Əliyevin siyasi varisi, layiqli davamçısı İllıam Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasəti dəstəkləyir. Respublikamızrn bütün bölgələrində tikinti abadlıq və quruculuq işləri müvəffəqiyyətlə aparılır. Əhalnin maddi durumu gündən-gü yaxşılaşır. Ümummilli liderimiz uzaqgörənliklə İlham Əliyev haqqında demişdir:
- Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümid bəsləyirəm.
İlham Əliyev 15 oktyabr 2008-ci ildə prezident seçkilərində qələbə qazandıqdan bu günə kimi xalqa verdiyi vədlərin hamısı demək olar ki, həyata keçmişdir.
          Azərbaycan xalqı Milli Qurtuluş Günündən sonra müstəqilliyini möhkəmləndirdi, qlobal inkişaf yoluna qədəm basdı.
         Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü rayon İcra Hakimiyyətində, təhsil, mədəniyyət ocaqlarında, idarə və müəssisələrdə qeyd edilmiş, abidəsi önünə gül dəstələri qoyulmuş, ehsan süfrəsi açılmışdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski