ERMƏNİ – DAŞNAK FAŞİZMİNİN BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ TANINAN TERROR TƏŞKİLATI VƏ QRUPLARININ SİYAHISIMonte Melkonyan (erm. Մոնթե Մելքոնյան) — erməni terrorçusu, quldur, ASALA-nın rəhbərlərindən biri, Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən səhra komandiri, ləqəbi "Avo".

Erməni terrorizmi – elmi araşdırmalar beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorunun tarixinin 100 ildən çox olduğunu göstərir. Belə ki, “Böyük Ermənistan” dövlətinin yaradılmasını qarşısına məqsəd qoymuş radikal erməni təşkilatları – 1887-ci ildə yaradılmış “Armenakan”, sonradan “Hnçak” və “Daşnaksütyun” partiyaları bu planı həyata keçirmək üçün siyasi terror aksiyalarından geniş istifadə edilməsini proqram sənədlərində başlıca vasitə kimi nəzərdə tutmuşlar.1.«Erməni   Milli   Ordusu» – 1988-1990-cı   illərdə   daşnak   terror qruplarının bazasında yaradılan hərbi birləşmə;
2.«David Sasunski» – terror qrupu;
3.«Vretarunet» (Qisasçılar) – terror qrupu;
Bu qrup 1973-cü ildə Daşnaksütyun tərəfindən yaradılıb. 1980-1982-ci illərdə Avstriya, Danimarka və Portuqaliyada türk diplomatlarını qətlə yetirib;
4.«Haydat» (Erməni məhkəməsi) – terror təşkilatı;
5.«Neytral dəstələr» – terror təşkilatı;
6.«Respublika   «Nart»   partiyasının   müstəqil   ordusu» – həmin partiyanın  öz  bayrağı  altında  terror  aktları  və  təxribatlar  törədən  silahlı  terror qruplaşması;
7.«MUŞ milli ittifaqı» – terror təşkilatı;
8.«Andronik terrorçular dəstəsi» – terror qrupu;
9.«Amaras» xeyriyyə cəmiyyəti – terror qrupu;
10.«Novaya Armeniya» partiyasının silahlı dəstəsi – terror qrupu;
11.«İnqilabçı daşnaklar» – terror təşkilatı;
12.«İnqilabçı ermənilər ittifaqı» – terror qrupu;
13.«Kəndli azadlığı» – terror təşkilatı;
14.«Birləşmiş Ştatların şərq erməniləri» – terror qruplaşması;
15.«Kilikiya» – terror qrupu;
16.«Jirair» – terror qrupu;
17.«Ermənistanın müdafiəçisi» – terror təşkilatı;
18.«Gənc erməni daşnakları» – terror təşkilatı;
19.ASALA (Ermənistanın azadlığı uğrunda mübarizə aparan gizli
erməni ordusu) – terror təşkilatı;
ASALA  -  Beynəlxalq  aləmdə  ən  çox  səs  salan,  ad  çıxaran  və  türk diplomatlarına  qarşı  sui-qəsdlər  təşkil  edən  erməni-daşnak  faşistləri  tərəfindən yaradılan,  SSRİ  DTK-dən  xeyir-dua  alan  və  müdafiə  edilən  Beynəlxalq terror  təşkilatıdır.  1975-ci    il  yanvar  ayının  20-də  Livan  erməniləri  Hakop Hakopyan və Bedros Ovanesyan tərəfindən təsis edilib. «Ermənistanın azadlığı uğrunda  gizli  erməni  ordusu»  ifadəsinin  ingiliscə  yazılışının  abreviaturasıdır (Armenian secret army for liberation of Armenia). «Arminfo» Ermənistan xəbər agentliyi    özünün   10   sentyabr   2003-cü  il  tarixli  məlumatında  xəbər  verir  ki, Ermənistan Jurnalistlər İttifaqında mətbuat konfransı keçirən ASALA rəhbərləri bildiriblər  ki,  ASALA  indiyə  kimi  Livanda  fəaliyyət  göstərib.  Guya  onun fəaliyyəti  sırf  siyasi  xarakter  daşıyır.  İndisə  ASALA  Ermənistan  hökuməti tərəfindən rəsmən qeydə alınıb və siyasi təşkilat olması bəyan edilib. Daha bir  erməni   məkri   öz   iç   üzünü   açır.   Xüsusi   bir   iyrəncliklə   beynəlxalq   terror təşkilatının   fəaliyyəti  qanuniləşir.  ER  tərəfindən  beynəlxalq  terror  müdafiə edilir;
20.MAQ – terror təşkilatı;
21.«Erməni İttifaqı» – terror qruplaşması;
Bu qrub 1988-ci ildə Moskvada yaradılıb. ASALA ilə sıx əlaqəsi var.
Bu qrup Dağlıq Qarabağa silah və muzdluların ötürülməsini təmin edir.
22.«Erməni Azadlıq Cəbhəsi» – terror qruplaşması;
Bu qrup 1979-cu ildə yaradılıb. ASALA-nın tərkib hissəsidir.
23.«Kazis assosiasiyası» – bu ad altında Pyatiqorsk şəhərində fəaliyyət göstərən terror mərkəzi;
24.«Vrej» (İntiqam) – terror qruplaşması;
«Vrej» -  I Dünya   müharibəsindən  sonra  Daşnaksütyun  tərəfindən yaradılıb.   İlkin   olaraq   bu   terror   qrupu   öz   fəaliyyətində   Türkiyənin   «gənc türklər»  və  AXC  hökumət  başçılarının  adlarının  daxil  edildiyi  siyahı  üzrə  200 nəfər ictimai xadimin məhv edilməsi planını qarşısına məqsəd qoyub;
25.«Dro (I)» – terror qrupu;
Bu qrup Daşnaksütyun tərəfindən yaradılıb. Qrupun DRO-8, DRO-88, DRO-888, DRO-8888 kimi bölmələri vardı;
26.«Cavakx»ın fədainləri» – terror təşkilatı;
27.«Erməni soyqırımı ədalət komandosları» – terror qruplaşması;
Bu   qrup   “YCAQ”   kimi   də   adlanır,   Qrup   1972-ci   ildə   Vyanada Daşnaksütyun partiyasının qurultayında yaradılıb. Məqsədi erməni əsilli livanlı gəncləri hərbi birləşmələrdə cəmləməkdir.
28.«Erməni inqilab ordusu» – terror təşkilatı;
29.«Erməni xalq hərəkatı» – terror təşkilatı; «Erməni xalq hərəkatı» – Yunanıstan      hökumətinin      köməyi     ilə  yaradılan     erməni-daşnak mənşəli terrorçuları birləşdirən təşkilatdır;
30.«Yanikyan dəstəsi» – terror qrupu;
31.«Mets Tiqran» – terror qrupu;
«Mets   Tiqran» – Ermənistan   SSR-lə  Kəlbəcər  və  Laçın  rayonunun həmsərhəd  ərazilərində  ən  güclü  və  intensiv  şəkildə  fəaliyyət  göstərən  terror qrupu olub. 21 iyun 1991-ci il tarixdə Laçının Əriməz dağı yaylağındakı terror aktını da məhz bu qrup törətmişdir;
32.«Zorik» – terror qrupu;
«Zorik» – İnsanlıq  simasını  itirmiş,  türk  olana  qarşı  zooloji  nifrət bəsləməsini     gizlətməyən,     daşnak     manyakı     Zori   Balayanın     təşəbbüsü ilə yaradılan və bu məlunun şərəfsiz adıyla adlandırılan terror qrupudur. Bu qrup ən çox bu məlunun anadan doğulduğu Xocavənd rayonu ərazisində çox saylı terror aktları törədilibdi;
33.DQ MO  – Beynəlxalq aləmdə tanınan erməni terror təşkilatlarının
və   yerli   daşnak   terror   qruplarının   bazasında   yaradılan   hərbiləşmiş   terror birləşməsi;
34.«Yeni erməni dirənişi» – terror təşkilatı;
Bu təşkilatın abbreviaturası “NAR”-dır. 1977-ci ildə yaradılıb.
35.AİKA – terror təşkilatı;
36.«Qarabağ» – terror qrupu;
1991-ci il dekabrın 23-də məhz bu qrup tərəfindən Yuxarı Qarabağda
Meşəli qətliamı törədilmiş, kəndin varlığı yer üzündən silinmişdir;
37.«Qaflan» – terror qrupu;
Bu  terror  qrupunun  Özülü   Suriyada  qoyulub.  Fəaliyyətini  ən  çox Xocalı soyqırımında göstəribdi;
38.«Erməni milli azadlıq hərəkatı» -terror qrupu;
Bu   qrup   1991-ci  ildə  Fransada  yaradılıb.  Terror  aktlarını  ASALA  ilə sıx və əlaqəli şəkildə həyat keçirir;
39.«Yevangiley»- terror qrupu;
Qrup  snayperçi  qadınlardan  təşkil  olunub.  Qrupun  14  nəfərdən  ibarət üzvü  var.  Adını  qrupa  başçılıq  edən  Yevangiley  Abramovna  Voskanyanın adından götürüb;
40.«Laura» – terror qrupu;
Qrup  snayperçi  qadınlardan  təşkil  edilib.  Adını  qrupa  başçılıq  edən Laura Gevorkovna Lalayanın adından götürüb;
41.«Müqəddəs Sultan-Karapet»-terror qrupu;
42.«Vartan cangavərləri»-terror qrupu;
Bu qrup Xocalı soyqırımında fəal iştirak edib;
43.«Xaç gəzdirənlər» – terror qrupu;
Başçısı  Noyenberyan  sakini  Ohanes  Davidoviç  Bəyləryandır.  Qazax rayonunun Boğanis-Ayrım kəndindəki terror aktını məhz bu qrup törədib;
44.«Çeqakron-terror qrupu;
Qrup  Şuşanın  Malıbəyli  kəndində  fəaliyyət  göstərir.  Başçısı  Vartan Aruşanyandır.  Bu  qrup  2001-ci  ilin  fevralında  ASALA  tərəfində  yaradılıb. Məqsədi   Cənubi   Qafqazda   və   Orta   Asiyada   türk   mənşəli   siyasi   liderləri, diplomatları və biznesmenləri terror aktları ilə aradan götürməkdir;
45.«Yevkrapa» – terror qrupu;
Qrup     12  iyun   1992-ci   ildə   formalaşıb.   Əl-Qaidənin   «055»   saylı briqadasının üzvləri ilə iş birliyi yaradıb;
46.«Müqəddəs  erməni  vətən  birliyi» – terror  təşkilatı;  Təşkilat  3 dekabr 1989-cu ildə daşnak Emin Aydınyan tərəfindən Xartumda yaradılıb. 19 aprel 1992-ci ildən Laçının Hacılar kəndində müstəqil fəaliyyət göstərir;
47.«13-lər» – terror təşkilatı;
Təşkilat  daşnak  Sirus  Badamçıyan  tərəfindən  24  may  1989-cu  ildə ABŞ-ın Koliforniya və Nyu-Cersi ştatlarında yaradılaraq DQ-a göndərilib;
48.«CSAQ» – terror təşkilatı;
Bu   təşkilat   20   yanvar   1981-ci   ildə   açıq   fəaliyyətə   keçib.   Los-
Ancelesdəki türk konsulluğuna basqın edib;
49.«Çöl quşları» – terror qrupu;
Qrup  Argentinadan  gətirilmiş,  muzdla  tutulmuş  sinayperçi  qızlardan təşkil olunub;
50.«Vahan Ovanesyan+31» – terror qrupu;
51.«Qayıdan qəhrəmanlar» – terror qrupu;
Qrupa  Beyrut  ermənisi  Orlik  Andrianoviç  Ter-Qriqoryants  başçılıq edir;
52.«Milli dirçəliş təşkilatı» – terror qrupu;
Qrupa  daxil  olan  terroçular  günü  bu  gün  də  təmas  xəttində  qızğın fəaliyyət göstərir. Qrupun rəhbəri sinayperçi qadın Elvira Qalustyandır;
53.«Qara Qartalın Akopu» – terror qrupu;
54.«Qızıl xaç – 2» – terror təşkilatı;
55.«Şimali Ərsak» – terror təşkilatı;
56.«Apostol» – terror təşkilatı;
Bu terror təşkilatı 2001-ci il aprelin 29-da Ermənistan Müdafiə Birliyi tərəfindən yaradılıb. Məqsədi Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində terror aktları həyata keçirməkdir;
57.«Orli qrupu» – terror təşkilatı;
Bu  terror  təşkilatı  1981-ci  ildə  Fransada   yaşayan  erməni  gəncləri
tərəfindən yaradılıb. 1980-ci illərdə dünyanın müxtəlif hava limanlarında 10-dan artıq terror aktı törədib;
58.«Demokratik cəbhə» – terror təşkilatı;
Bu terror təşkilatı ABŞ, Kanada və Qərbi Avropada fəaliyyət göstərir. Başlıca məqsədi Türkiyə Respublikasını parçalamaqdan ibarətdir;
59.«Erməni azadlıq hərəkatı» – terror qrupu;
Bu qrup “AOD” da adlanır. 1991-ci ildə yaradılıb:
60.«Klukin erməni cəbhəsi» – terror qrupu:
Bu qrup snayperçilərdən təşkil edilib;
61.«Şuşanik» – terror qrupıı;
Bu qrup snaypercilərdən təşkil edilib;
Bakı, 31 mart, 1918-ci il. Daşnaksütyun terror təşkilatının fəaliyyətinin nəticəsi
Bakı, 31 mart, 1918-ci il. Daşnaksütyun terror təşkilatının fəaliyyətinin nəticəsi
1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərin qeyri-qanuni silahlı dəstələri Xocalı şəhərində Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım həyata keçirmişdir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərin qeyri-qanuni silahlı dəstələri Xocalı şəhərində Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım həyata keçirmişdir.
ASALA təşkilatı Ermənistan naminə baş verən vəhşiliklərin ən dəhşətlilərini həyata keçirib
ASALA təşkilatı Ermənistan naminə baş verən vəhşiliklərin ən dəhşətlilərini həyata keçirib
Erməni terroru
Erməni terroru
"Qarabağ Komitəsi" 1988-ci ilin fevralında İrəvanda Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün təşkilat komitəsi kimi yaradılıb.
“Qarabağ Komitəsi” 1988-ci ilin fevralında İrəvanda Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün təşkilat komitəsi kimi yaradılıb.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı "Krunk" (Durna)
Monte Melkonyan (erm. Մոնթե Մելքոնյան) — erməni terrorçusu, quldur, ASALA-nın rəhbərlərindən biri, Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən səhra komandiri, ləqəbi "Avo".
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı “Krunk” (Durna)

Monte Melkonyan (erm. Մոնթե Մելքոնյան) — erməni terrorçusu, quldur, ASALA-nın rəhbərlərindən biri, Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən səhra komandiri, ləqəbi “Avo”.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski