LAYLAM, XOCALIM, LAYLAY

             Hörmətli oxucu, bağışla məıi!
             Ona görə ki, bıı şeir miibariz əhval-ruhiyyənizi əks etdirmir. Dəhşətli avtomobil qəzasında həlak olan Sübhi və Ziyadxamn faciəli surətdə həlak olması məni yamanca kövrəltdi. Qarabağda baş verən itkilərimiz bir-bir gəlib gözlərimin önündən keçdi, dərdlərim yenidən tüğyan eylədi. Qarabağda, Xocalıda itirdiklərimiz az imiş kimi son illərdə Xocalısız say seçmə övladlarımızın vaxtsız dünyalarını dəyişmələri məni yaman-yaman  yandırdı. Həsrət çəkə-çəkə, göz yaşı tökə-tökə, Xocalıma laylay çalmaq qənaətinə gəldim.
          LAYLAM, XOCALIM, LAYLAY
(Xocalısız, vaxtsız dünyasını dəyişən
xocalıların əziz xatirəsinə)
Çal-çağınn xəyallarda yaşayır,                          
Övladlann qəm yükünü daşıyır,
Ulduzların yanıb-yanıb sayrışır.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Çox oyunlar gəldi sənin başına,
Həsrət qaldıq torpağına, daşına,
Qurban olum axan o göz yaşına.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Köhlənlərin yorğun düşüb, yorulub
Cığırların yarı yolda qırıhb,
Səndən ayn çox mağarlar qurulub.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.


Azmısan dumanda, azmısan çəndə
     Vətəndə vətənsiz qalmışam mən də,
Yüz ihn dağı var geniş sinəndə.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Ayrılığın bizə ağır dərd olub,
Küləklər ağarmış saçını yolub,
Xəzan vurub lalə, bənövşən solub.
     Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Səndən sonra mərd oğullar itirdik,
     Ömrümüzü vallah sənsiz bitirdik,
Heç bilmirik nəyi tapıb, gətirdik.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Yaralann qövr eyləyib sağalmır,
     Söyüddən, qanqaldan bağça-bağ olmur,
     Haqq-ədalət heç bir kəsdən sorulmur.
     Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Hayqıranq dağı-daşı çaparıq,
İtirmişik səni bir gün taparıq,

Çöllərində köhlənləri çaparıq.
Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
Qırxqızlıyam, dərdim tüğyan eyləyir
     Sənsiz axı heç bilməyir neyləyir,
     Dərdsizlərə dərdin hər gün söyləyir.
     Laylay, Xocalım, laylay,
Qadan mən alım, laylay.
                                                                   QASIM QIRXQIZLI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski