YENİ NƏŞRLƏR - RAUF MİRZƏNİN "KOSALAR" KİTABI.

  
 
    Rauf Mirzənin ərsəyə gə­tirdiyi bu kitab Qarabağımı­zın dilbər guşəsi olan Kosa­lar kəndinin tarixi, coğrafi ərazisi, mədəniyyəti, adət- ənənəsi, əhalisindən bəhs et­məklə, həm də bütövlükdə Qarabağ yanğısını özündə əks etdirir.
     
      Kitabda həmçinin ma­raqlı hadisələr, sayılıb-seçi­lən insanlar, torpaqlarımız uğrunda şəhid olan, döyüşən bir çox vətənpərvər kənd sa­kini haqqında ayrıca bəhs edilir.
          Kitab gələcək nəsillərə ge­niş tarixi biliyin, eləcə də milli vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.

    "Kosalar kəndinin ensik­lopediyası" müəllifin ilk ki­tabıdır. Kitabı əldə etmək istəyənlər saytın "Xəbər əlave et" menyusundan bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski