QARABAĞIM


Bülbülün xoş nəğməsisən,
Cabbarın zil, bəm səsisən
Gül-çiçəklər guşəsisən,
Bağça-bağım
                   – Qarabağım!

İgidlərin ad-sanısan,
Ürəklərin dastanısan,
Azərbaycan övladısan,
Gözəl çağım
                   – Qarabağım!

Ocağının közü mənəm,
Çöllərinin düzü mənəm,
Çeşmələrin gözü mənəm,
Ucalığım
                   – Qarabağım!

          Sal qayanı öpüm sənin,
Keşiyini çəkim sənin,
Köksünə gül səpim sənin,
Çil-çırağım
                    – Qarabağım!

Harda olsam ürəyimsən,
Arzu-ümid, diləyimsən,
Bükülməyən biləyimsən,
Od-ocağım
                     – Qarabağım!

Qasım QIRXQIZLI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski