ERMƏNİ SOYQIRIMI OLMAMIŞDIR.          C.de Malevil: - 1815-ci ildə (erməni) «genosid» olmamışdır.
                                                                         ***
         ABŞ alimləri Jastin Makkarti Karolin Makkartilər erməni soyqırımının böhtan olduğunu dəlillərlə göstərmişdilər. Ermənilərin məhv edilməsinə dair İstanbul hökumətinin hər hansı bir gizli planı haqqında bu günə qədər heç bir sübut aşkar edilməmişdir.
Amerika alimlərinin son qənaəti: - Şərqi Anadoluda hökumət tərəfindən təşkil olunan soyqırım olmamışdır.
         (Jastin Makkarti, Karolin Makkarti, «Turki i arməne», Baku. 1996 qod, str. 72/73).
                                                                         ***
         «Kavkazski kalendar»ın verdiyi məlumata görə indiki Ermənistanın ərazisində əhalinin yalnız 24,8 faizini ermənilər təşkil edirdi.
                                                                         ***
          Ermənilər iyun 1896-cı ildə Van qırğınında məğlub olandan sonra Qafqaza keçib azərbaycanlılara qarşı 1905-1906-cı illər qırğınlarını törətdilər.
                                                                         ***
          1914-cü ildə ermənilər Türk silahları ilə rusların tərəfinə keçib və 1 milyon 600 min türkü qırıblar.
                                                                         ***
           Daşnak hökuməti təcrүbəli generalların komandanlığı altında hərbi birləşmələr yaradıb azərbaycanlı soyqırımına göndərdilər.
           Zəngibasar, Qəmərli, Vedibasardan tutmuş Şərur və Naxçıvanın digər bölgələrindəki azərbaycanlıların qırılması general Avdronikə, Dərələyəz mahalının qırğını general Droya, Göyçə mahalının qırğını general Silikova və Zəngəzur mahalının qırğını isə Ncdeyə tapşırıldı.
Nəticədə Ermənistanın hazırkı ərazisində yaşayan 575 min azərbaycanlının 565 mini qırılmış, yaralanmış və qovulmuşdur (Z.Karkodiyan: «Sovet Ermənistanının əhalisi», 1831-1931).
Ermənilər özləri haqda demişlər:
          – Biz «hay»lar kiçik, azsaylı, zəif və çox hallarda özgələrinin hakimiyyəti altında yaşayan xalqıq.
                                                                                                         Moisey Xorenski,
                                                                                                         V əsr erməni tarixçisi.

          – Mən ermənilərin sakin olduğu bir çox yeri gəzmişəm. Daima xalis erməni olan bir şey duymağa çalışmışam. Təəssüf ki, bu arzum indiyə qədər yerinə yetməmişdir.
                                                                                               M.Nalbandyan.

          – Erməni dili hibrid (calaq) dildir. O biri yandan erməni qəbiləsi də hibriddir. Urartu və başqa qonşuları assimilyasiya etmişdir.
                                                                                               M.Aqanbekyan - akademik.

– Qədim erməni tayfaları Zaqafqaziyada deyil, məhz yuxarı Fərat vadisində məskunlaşmışlar.
«Erməni xalqının tarixi»kitabından.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski