XOCALININ İŞĞALI ƏRƏFƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN KƏNDLƏRİNİN ZƏBT OLUNMA XRONOLOGİYASI

   
30.10.91   Tuğ, Səlakətin kəndləri
12.11.91   Ahullu kəndi
19.11.91   Xocavənd kəndi
15.12.91   Cəmilli kəndi - əhalisi 600 nəfər, şəhid-15 nəfər
21.12.91   Nəbilər kəndi
23.12.91   Meşəli kəndi - əhalisi - 350 nəfər, şəhid-29 nəfər
25.12.91   Həsənabad kəndi
28.12.91   Kərkicahan qəsəbəsi - əhalisi -1800 nəfər, şəhid-33 nəfər
21.02.92  Qaybalı kəndi, Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndləri - əhalisi 2241 nəfər - şəhid 15 nəfər
15-17.02.92   Qaradağlı kəndi – əhalisi  1200 nəfər, şəhid - 77 nəfər


Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri. Keçmiş Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti*

Ərazi – 4388 km2
Əhali – 189085
Ermənilər   – 145 450 (76,9%)
Azərbaycanlılar  – 40688 (21,5%)
Ruslar  – 1922 (1%)
Digərləri – 1025(0,6%)

        ___________________________
        * Rəqəmlər H.Əliyev adına fondun «Qarabağ reallıqları» seriyasmdan nəşr etdiyi «Xocalı soyqırımı». Bakı, 2006 broşürasından götürülmüşdür.

Şuşa rayonu
Ərazi – 289 km2
Əhali – 20579
Azərbaycanlılar – 19036(92,5%)
Ermənilər – 1377(6,7%)
İşğal olunma tarixi – 8 may 1992-ci il
          – 12 yanvar 1989-cu il – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti «Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik forması haqqında» qərar verir.
           Məqsəd: Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək. Ancaq xalqımızın apardığı mübarizə nəticəsində bu qərar 1989-cu il noyabrın 12-də ləğv edildi.
           01 dekabr 1989-cu il – Ermənistan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski