Xocalı rayonunun toponimləri - Balaoylaq dağı

   Xocalı rayonu ərazisində, Qarabağ silsiləsində yerləşən zirvə Balaoylaq dağı adlanır. Dağın adı iki hissədən – “bala” və “oylaq” sözlərindən ibarətdir. Bala – “kiçik”, oylaq – “yer, sahə” mənasındadır.
Balaoylaq toponimi “balaca yer, kiçik sahə, bala oylaq” mənasını ifadə edir. Balaoylaq Xocalı rayonu ərazisində, Qarabağ silsi¬ləsində hündür zirvədir. Bu toponimin adı “bala” və “oylaq” sözlərindən ibarətdir. Bala sözü “kiçik”, oylaq sözü isə “yer, sahə” deməkdir. Deməli, Balaoylaq toponimi “balaca yer, kiçik sahə, bala oylaq” mənasındadır. Buna bənzər toponimlərə Balakənd (Sabirabad rayonu), Balakürd (Goronboy rayonu), Balaçay (Cəlilabad rayonu) və s. nümunələr göstərmək olar. Bala sözünün fars dilində “üst, yüksəklik, yuxarı” mənaları da vardır.
    
                                     
    “Müqəddəs yurd: Xocalı” adlı kitabdan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski