Xocalı rayonunun toponimləri - Böyük kirs dağı

        Böyük Kirs dağı Qarabağ silsiləsinin ən yüksək zirvələrindən biridir. Orta Yuranın vulkanogen çökmə süxurlarından təşkil olunan Böyük Kirs dağı Laçın, Xocavənd, Şuşa və Xocalı rayonlarının sərhədində yerləşir. Bu dağın maksimal hündürlüyü 2725 metrdir. Allı çayı, Quruçay, Köndələnçay öz mənbələrini Böyük Kirsin zirvə və ətəklərindən götürürlər. Toponimin tərkibindəki Kirs sözünün müxtəlif dialektlərdə “böyük, uca, zirvə”, “sıldırım dağ” (Şuşa rayonu) və “qar toplanan ərazi” (Quba rayonu) kimi məna çalarları vardır. Böyük Kirs toponimi çox güman ki, “böyük, uca, sıldırım dağ” mənasındadır. Xocalı və Şuşa ərazisində Kiçik Kirs dağı da var.
                
     “Müqəddəs yurd: Xocalı” adlı kitabdan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski