Milli Qurtuluş Günü - var olmamızın başlanğıcıdır

         "Kəssə hər kim tökülən qan izini,     
          Qurtaran dahi odur yer üzünü..."     
          Böyük Cavidin bu misralarıdakı fikri 15 iyun 1993-cü ildə öz təsdiqini tapdı. 1993-cü ilin aprel may aylarında Azərbaycanda yaranmış hakimiyyət böhranı artıq özünün kuliminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Ölkədə yaranmış hakimiyyət boşluğundan istifadə edən ayrı-ayrı qüvvələr öz ətraflarına müəyyən silahlı birləşmələr toplayaraq özlərinin şəxsi ambisiyalarından çıxış edərək ölkəni vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxarmışdılar. Azərbaycanı idarə edənlər isə həmin separatçı qüvvələri durdurmaq iqtidarında deyildilər. Bir tərəfdə hakimiyyət iddiasında olan Surət Hüseynov, o biri tərəfdə ölkəni parçalamağa fürsət axtaran, Azərbaycan ərazisində Talış muğan respublikası yaratmaq xülyası ilə yaşayan separatçı Əlikram Hümbətov, digər tərəfdə isə ölkəni xaosa sürükləmiş səriştəsiz cəbhə hakimiyyəti respublikada çıxılmaz vəziyyət yaratmışdı.Xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətini tanımayan, onunla danışıq aparmaq üçün Gəncəyə gələn  hakimiyyət nümayəndələrini girov götürən Surət Hüseynovun attdığı qanuna zidd addımlar ölkəni müqəddəratını daha da təhlükəli həddə çatdırmışdı. Bu məqamda Azərbaycanı dağılmaq təhlükəsindən yalnız dövlətçilik təcrübəsi və səriştəsi olan, müdrik bir siyasətçi qurtara bilərdi. Həmin Dahi insan məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Azərbaycan xalqı öz nicatını bu böyük şəxsiyyətdə görərək onu Bakıya dəvət etdi. Hər zaman qəlbi öz xalqı ilə döyünən, onun yolunda canını qurban verməyə hazır olan Heydər Əliyev vəziyyətin həddindən artıq kritik olmasna baxmayaraq xalqın bu dəvətini qəbul etdi. Qısa zaman kəsiyində məhz bu müdrik insanın gərgin əməyinin nəticəsində ölkəmiz dağılmaq təhlükəsindən qurtuldu.
        Ümummilli Lider Heydər Əliyev deyirdi: "Müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq həddindən artıq çətindir." Tarix Ulu Öndərin bu fikrinin nə qədər doğru olduğunu dəfələrlə sübut etmişdir. Məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan artıq 29 ildir  özünün müstəqillik ömrünü yaşayır və bu ağır pandemiya dövründə də bəşəriyyəti təhdid edən koronavirusa qarşı mübarizədə də dünya dövlətləri üçün nümunədir. Bəli, Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın memarıdır.                   
             Eldəniz MƏHƏRRƏMOV,
Xocalı rayon ziyalısı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski