XOCALI RAYONU ƏRAZİSİNDƏ DÖVLƏT QEYDİYYATINDA OLAN TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN ADLI SİYAHISI

1.      İNV №1119. Daş qutu nekropolu – tunc dövrü (Xocalı şəhəri, Əsgəran dağı)

2.      İNV №1120. Nekropol ilk tunc və orta tunc dövrü (Xankəndi şəhərinin cənubunda)

3.      İNV № – Xocalı kurqanları – ilk tunc və dəmir dövrü (Xocalı rayonu)

4.      İNV №1121. Küp qəbirləri nekropolu – ilk orta əsrlər (Xankəndi şəhəri ərazisində)

5.      İNV №1122. Kurqan – dəmir dövrü (Xankəndi şəhərinin yaxın­lığında)

6.      İNV №1123. Xankəndi kurqanları – tunc dövrü (Xankəndi şəhərindən şimalda)

7.      İNV №1124. Xaçınçay nekropolu – ilk tunc və orta tunc dövrü (Seyidkənd kəndindən şimal-şərqdə)

8.      İNV №1125. Küp qəbirləri nekropolu – tunc dövrü (Armudlu kəndi, qəbiris­tanlığın yaxınlığında)

9.      İNV №1126. Kurqan – tunc dövrü (Armudlu kəndindən 15 kilo­metr aralıda, İlis çayının sahilində)

10. İNV №1127. Daş qutu nekropolu – dəmir dövrü (Armudlu kəndi, qəbiris­tanlığın yaxınlığında)

11. İNV №1128. Köhnə qəbiristanlıq – tunc dövrü (Çanaqçı kəndi)

12. İNV №1129. Daş qutu nekropolu – dəmir dövrü (Sarıkənd kəndi)

13. İNV №1130. Daş qutu nekropolu – dəmir dövrü (Sarıkənd kəndi, dağın ətəyində)

14. İNV №251. Dairəvi məbəd – 1336-1357-ci illər (Xocalı şəhəri)

15. İNV №252. Türbə – XIV əsr (Xocalı şəhəri)

16. İNV №253. Alban məbədi – 1100-cü il (Çanaqçı kəndi)

17.  İNV № 254. Alban məbədi – 1065-ci il (Çanaqçı kəndi)

18. İNV № 255. Alban məbədi – 905-ci il (Şuşakənd)

19. İNV № 256. Alban məbədi – 1122-ci il (Xanbağı kəndi)

20. İNV № 257. Alban məbədi – 1100-cü il (Xaçmaz kəndi)

21. İNV № 258. Alban məbədi – 1202-ci il (Armudlu kəndi)

22. İNV № 259. Qala – X əsr (Maşmxat kəndi)

23. İNV № 260. Qırxlar qalası – orta əsrlər (Badara kəndi)

24. İNV № 261. Məbəd kompleksi – XVII əsr (Badara kəndi)

25. İNV №262. Qala – IX əsr (Daşbaşı kəndi)

26. İNV №263. Əsgəran qalası – XVIII əsr (Əsgəran qəsəbəsi)

27. İNV № 264. Aslan qalası – IX əsr (Xanabad kəndi)

28 İNV № 265. Məbəd – XIII əsr (Xanabad kəndi)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski