“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı proqramının icrasına hər vətəndaş öz töhfəsini verməlidir


Düşmən üzərində Böyük Qələbəmizə, həmçinin koronavirus pandemiyasından böyük zərər çəkmədən çıxacağımıza inamımız böyük olub. Artıq hər iki cəbhədə qalibik. Çox keçməz ki, koronavirus pandemiyası da yoxa çıxacaq. Bundan sonra Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq. İpək Yolunun qapısı olan Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf edəcək. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza “Böyük Qayıdış” Proqramı artıq icra edilməyə başlanılıb. Bir sözlə ölkəmiz dünyaya yeni günəş kimi doğacaq. Dövlətimiz daha da qüdrətlənəcək, xalqımızın rifahı artacaq.

Yeni hədəflərə doğru uğurlu yol almaq üçün “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı proqramın təsdiq olunması mühüm hadisədir. Bu Proqram dövlətin idarəolunmasında strateji planlaşmanın təcəssümüdür. Risklərin azalmasına, sahələrin sürətli inkişafına, həmçinin istiqamətlər üzrə sahəvi prioritetlərin müəyyən olunmasına xidmət edən sözügedən strateji idarəetmə metodu, eyni zamanda ölkəmizin gələcək inkişaf mənzərəsini də müəyyən edir.
Proqramın mahiyyətinə uyğun olaraq qeyd edilir ki, Qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir;
Münaqişənin həlli eyni zamanda, regionun təhlükəsizliyini və kommersiya cəlbediciliyini təmin edən strateji faktordur. Sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu və statusunu möhkəmləndirəcəkdir.
Təbii ki, dövlətimiz inkişaf etdikcə, iqtisadi gücümüz artdıqca, xalqımızın rifahı da artır. Təsdiq olunmuş bu Proqramın əsas prioritet istiqaməti məhz xalqımızın rifahının daha da artırılmasına töhfə verməkdir. Proqamın mahiyyəti uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədər olan mərhələdə Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da artırılması üçün sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunu seçmişdir.
İqtisadi islahatlar, dövlətin davamlı inkişafını şərtləndirən amillərdən biri olan yüksək səviyyəli təhsil sistemi, yüksək keyfiyyətli ekoloji mühitin təmin olunması və yaşıl enerji məkanın yaradılması “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” proqramının mühüm məqsədlərindəndir.
Növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında müəyyən olunmuş milli prioritetinin qorunması və reallaşdırılmasına xidmət etmək Azərbaycanda yaşayan hər bir şəxsin vətəndaşlıq vəzifəsidir. Böyük Zəfərimizdən sonra xalqımızın həmrəyliyi, ölkə başçısına inamı daha da artmışdır. Qələbəmizin təmin edilməsi məqsədilə igid döyüşçülərimiz qəhrəmanlıq salnaməsi yazdılar, hər vətəndaş öz üzərinə düşən məsulliyyəti dərk edərək arxa cəbhədə bir orduya çevrildi, döyüşçülərimizə dəstək oldu. Vətəndaşlıq məsuliyyəti hər zaman bizimlə olmalı, dövlətimizin inkişafı üçün hər kəs öz işində vicdanla çalışmalıdır. Qüdrətli Azərbaycan üçün daha da həmrəy olmalıyıq.
Rübabə İbrahimova,
Xocalı rayon sakini
04.02.2021

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski