Gələcəyə inamla və İlhamla!

        

        XX əsrin sonlarında Azərbaycan tarixində həm siyasi həm də iqtisadi cəhətdən mürəkkəb bir dövr olsa da, böyük təkamül yolunu inamla keçərək sabit, təhlükəsiz və müasir həyat səviyyəsini təmin etmiş ölkə kimi dünyada tanındı. Ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması, cəmiyyətdə dövlətçilik ənənələri güclənməsi və müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu uğurla həyata keçirilməsi kimi də yadda qalmışdır. Ölkənin iqtisadi inkişafdan qaynaqlanan yüksək maliyyə imkanları uzun illər makroiqtisadi sabitlik və artıma mühüm töhfə vermiş, təhlükəsizliyin təmini üçün böyük imkanlar yaratmışdır.

        Prezident İlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında sərəncamı da növbəti illərdə respublikamızın əsas sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini və buna uyğun milli prioritetlərini müəyyənləşdirməklə əldə olunan uğurların miqyasının, həmçinin həcminin genişləndirilməsi məqsədi daşıyır. Sözügedən sərancamla növbəti 2030-cu ilədək ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair beş milli prioritetin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bura Azərbaycanda dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın, dinamik, inklüziv, eyni zamanda, sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin formalaşması, respublikamızın rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı, təmiz ətraf mühit, “yaşıl artım” ölkəsi kimi tanınması, habelə işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış proqramının reallaşdırılması istiqamətləri daxil edilib. Qeyd edilən milli prioritetlər, təbii ki, biz Xocalıların hayatında da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı və yüksək iqtisadi artım vətəndaşların həyatına təsir göstərən başlıca amillərdən biridir. İqtisadiyyatı davamlı və yüksək templərlə artırmaqla ölkədə adambaşına düşən milli gəlir yüksək səviyyədə gerçəkləşdirilir.

          Bütün bu uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədər olan mərhələdə Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da artırılması üçün sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunu seçmişdir.

        Biz Xocalılar da əminliklə deyə bilərik ki, qarşıdakı onillikdə də cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşəcəyik. Bu ölkənin vətəndaşı kimi qazanılan hər uğurun, vurulacaq dəmir yumruğun bir parçası olacağıq!

Fiqurə Rüstəmova,

Xocalı rayon ziyalısı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski