Tarixi zərurətdən yaranmış Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin dinamik inkişafının təminatçısıdır

          
        Qədim, şanlı tarixə  malik  Azərbaycan  XX  əsrin  əvvəlində  əldə  edib  cəmi  23  ay  yaşada bildiyi  müstəqilliyi  əsrin  sonunda  yenidən  bərpa  etdi. Bu  illər  Azərbaycan   tarixinin  son  dərəcə  ağır,  keşməkeşli, ölkənin  ciddi  sınaqlara  məruz   qaldığı  bir dövr  idi. Sosializm  rejiminin  süqutundan  sonra  müstəqillik  əldə   etmiş  respublikalardan   biri  kimi   Azərbaycanda  da  müxtəlif  siyasi  partiyalar    digər  qurumlar  təşəkkül  tapmağa  başlamışdı.  Azərbaycanda  siyasi  qurumların  formalaşması  prosesi  1988-ci  ildən  başlanan  xalq  hərəkatı  gedişində  özünü  büruzə  vermiş    1990-cı  ilin  əvvəllərində  bir  sıra  təşkilatlar  yaranmışdı. Lakin  yaradılan  partiya     təşkilatlar  ölkəni  düşdüyü  ağır  iqtisadi, siyasi, mənəvi  böhrandan   qurtara  bilmədi, əksinə,  hakimiyyətdə  olan    bir-birini  əvəz  edən  siyasi  qüvvələr  respublikadakı  vəziyyəti  daha  da  ağırlaşdıraraq  təhlükəli  böhran  vəziyyətinə  çatdırdılar.  Ölkəni  bürümüş  dərin  siyasi, sosial, iqtisadi   böhran  xalqı  son  dərəcə  narahat  edirdi. Məhz  belə bir  vaxtda-16  oktyabr  1992-ci  ildə 91  nəfər  Azərbaycan  ziyalısının  imzası  ilə  Naxçıvan Muxtar  Respublikasının Ali  Məclisinə  sədrlik  edən  Heydər  Əliyevə  müraciət  göndərildi. Bu  müraciət  əslində  bütövlükdə  neçə  illər  ərzində  Azərbaycan  xalqının,eləcə    biz  xocalıların  ürəyində  olan  arzu    istəklərini  ifadə  edirdi. Biz  bunun   bariz  təzahürünü  blokada  şəraitində  Xocalı  rayonuna  rəhbərlik  etmiş  Elman  Məmmədovun  1991-ci  il  sentyabrın  30-da  Naxçıvana  gedərək  Heydər  Əliyevlə  görüşməsində    Xocalı  faciəsi  zamanı  ziyalı  Şükür  Bəşirovun  müraciətində  görürük.  Beləliklə, mühüm  tarixi  sənəd  olan  “91-lər”in müraciətində   Azərbaycanın  taleyini  düşünən  insanlar    ölkəni   böhrandan  çıxara  biləcək  yeni  bir   partiya  yaratmaq  təşəbbüsü  ilə  çıxış  etdilər    bu  məqsədlə  xalqın  müdrik oğlu  Heydər  Əliyevin  ətrafında  sıx  birləşdilər. 

                Azərbaycanın  düşdüyü  durumu  nəzərə  alan  dahi  şəxsiyyət  xalqın  müraciətini  qəbul  etdi     24  oktyabr  1992-ci  ildə  bu  müraciəti  müsbət  cavablandırdı. O zamankı  hakimiyyətin  maneçilikləri  ucbatından  partiya   yaratmaq  istəyən  insanların  bir  hissəsi  Naxçıvana  gedərək  21  noyabr  1992-ci  ildə  partiyanın  təsis  konfaransını  keçirdilər    dahi  şəxsiyyət  Heydər  Əliyevi  yekdilliklə  Yeni  Azərbaycan  Partiyasının  sədri  seçdilər.  Bundan sonra  partiyanın proqram    nizamnaməsi ilə tanış  olan   insanların  Yeni  Azərbaycan Partiyası  sıralarına  axını  başlandı    partiyanın  sıraları  getdikcə  genişləndi. Yeni  Azərbaycan  Partiyasının sədri   Heydər  Əliyevin  1993-cü  ilin  oktyabrında  prezident  seçiməsi  ilə  partiyanın  həyatında  yeni  dövrün  əsası  qoyulmuşdur. Adı  Azərbaycanın  XX  əsr  tarixinə  xilaskarlıq  missiyası  ilə  qızıl  hərflərlə  həkk  olunmuş  Ulu   Öndər  Heydər  Əliyev  xalqın  gücünə,  potensialına  arxalanaraq qısa  müddət  ərzində   ölkəni  xaos    anarxiyadan  qurtardı. Ulu  Öndərin  uzaqgörən     məqsədyönlü  siyasəti  nəticəsində  ölkənin  bütün  sahələrinin  dinamik  inkişafı  uğurla  təmin  olundu.

               Ölkənin  çiçəklənməsini, dinamik inkişafını uğurla   təmin  edən   Ulu  Öndər  Heydər  Əliyev  siyasətinin  mərkəzində   hər  zaman   Azərbaycan  torpaqlarının  20%-nin  Ermənistan  tərəfindən  işğalı  məsələsi  dayanmışdır. Yeni Azərbaycan  Partiyasının proqramında   Azərbaycan  torpaqlarının  işğaldan  azad  olunmasının  vacibliyi  xüsusi prinsip  şəklində  əks  olunmuşdur.  Həm  Ümummili  lider  Heydər  Əliyevin,  həm də   müdrik    uzaqgörən  siyasətçi  İlham  Əliyevin  ölkə  daxilində, Beynəlxalq  Təşkilatlarda, xarici  dövlətlərdə,  hətta  aidiyyatı  olmayan  tədbirlərdə  belə  çıxışları  zamanı  Azərbaycan  torpaqlarının  işğalı  faktı  hər  zaman  prioritet  məsələ  olmuşdur. Bu  illər  ərzində  aparılmış uzaqgörən    məqsədyönlü  siyasət  nəticəsində  dünya  dövlətləri,  Beynəlxalq  Təşkilatlar  Azərbaycan  torpaqlarının  Ermənistan  tərəfindən  işğalını  pisləmiş, müvafiq  normativ-hüquqi  sənədlər  qəbul  etmişlər. Bu  istiqamətdə  addım-addım  aparılan  uzaqgörən və  məqsədyönlü  siyasət    2020-ci  il  sentyabrın  27-də  başlayıb  Azərbaycanın  parlaq  qələbəsi  ilə  başa  çatan  44  günlük  Vətən  Müharibəsində  öz  bəhrəsini  verdi. Belə  ki,  ermənipərəst  dövlətlər   üzv  olduqları   Beynəlxalq  Təşkilatların  vaxtilə  qəbul  elədiyi  qətnamələrə  zidd  gedib  Azərbaycanı  haqq  mübarizəsindən  dayandıra   bilmədi. Azərbaycanın  tarixi  qələbəsi  təcavüzkar  siyasət  yürüdən  Ermənistanın  Azərbaycana,  qonşu  dövlətlərə,  xüsusən  Türkiyəyə   olan  əsassız  torpaq  iddialarının  sonunun  iflasa  uğramasını  bütün  dünyaya,  ermənilərin  havadarlarına  göstərdi. Yəqin  ki, Dəmir  Yumruğun   başını  əzdiyi, əsrlər boyu  təcavüzkar  siyasət  yürüdən  Ermənistan  bir    separatçı  xülyalara düşməyəcək. Azərbaycan  öz  torpaqlarını  işğaldan  azad  etməklə  həm    Ermənistanın  nasizm  ideologiyasını  yerində  boğaraq  mütərəqqi  siyasət  yürüdən  dünya  dövlətlərini   gələcək  təhlükələrdən   xilas  etmiş  oldu.

                  Bütün  bu  göstərilənlərə  iqtidar  partiyası  olaraq   Yeni  Azərbaycan  Partiyası  öz   proqram    nizamnaməsində  göstərilənləri  reallığa  çevirməklə  nail  olmuşdur. Azərbaycanın  Vətən  Müharibəsində  əldə etdiyi  tarixi  Zəfər  əsrlər  boyu  itirdiklərimizin  artıq  sona  yetdiyini   bir daha  dünyaya  nümayiş  etdirdi. Yeni   Azərbaycan  Partiyasının  fəaliyyəti  gənc, müstəqil  Azərbaycanın  müstəqillik  yaşı  əsrlərlə  ölçülən  ölkələrlə  eyni   cərgədə   qərarlaşmasına  gətirib   çıxarmışdır. Bu  partiya  dünənin   partiyası  kimi  Azərbaycanı  məhv  olmaqdan  qorudu,  bu  günün  partiyası  kimi  ölkəmizin  dinamik  inkişafını  uğurla  təmin  edir,  gələcəyin  partiyası  kimi  Azərbaycanı  daha  xoş  gələcəyə  aparacaq. 

         Nəcəf  Həsənov,     

Yeni  Azərbaycan  Partyasının  üzvü,  

Xocalı  RTŞ-nin  aparıcı  məsləhətçisi.

               

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski