Bu saytda yenilənmələr gedir

"XOCALININ SƏSİ" QƏZETİ
9 İYUL 1991-Cİ İL TARİXDƏN
İŞIQ ÜZÜ GÖRÜR

Şahmar Usubov Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində rayon sakinləri ilə görüş keçirib

   Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov avqust ayında vətəndaşlarla keçirəcəyi səyyar qəbul-görüşlərin qrafikinə əsasən, avqust ayının 11-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində müvəqqəti məskunlaşan rayon sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbələri, rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının şöbə müdirləri, idarə və təşkilat rəhbərləri iştirak ediblər. 

     Görüş zamanı sakinlər onları narahat edən məsələləri dilə gətiriblər. Müraciətlər arasında I Qarabağ müharibəsi iştirakçısına veteranlıq vəsiqəsinin verilməsi, "Özünəməşğulluq" proqramı əsasında aktivlərlə əmin edilmək, sosial yardım alınmasına köməklik, həmçinin iş və mənzillə təminat kimi məsələlər üstünlük təşkil edib. 
Paylaşın:

 

Qırxqız dağ silsiləsi Xocalı rayonu ərazisində, Qarabağ dağ silsiləsində yerləşir. Onun maksimal hündürlüyü 2827 metrdir. Əv­vəllər adına Qızqala deyirmişlər. Zirvələrinin birində Qızqala ad­lanan qədim qala xarabalığı da var. Qırxqız dağ tirəsinin yamac­larında və ətəklərində qədimdən maldar tayfaların yaylaqları yer­ləşirdi. Bu qalanın qırx qız üçün tikilməsi haqqında rəvayətlər də var. Dağda çox güman ki, rəvayətlərlə əlaqədar olaraq bu cür ad almışdır. Xocalının Qırxqız dağ silsiləsində çox sayda yaylaq yerləri vardır. Qarabağ silsiləsinin şimal hissəsinin Kəlbəcər rayonu ərazisində Qırxqız adlı yer adlanır.

Paylaşın:

Şahmar Usubov Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsində sakinlərlə görüş keçirib

      Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov avqust ayında vətəndaşlarla keçirəcəyi səyyar qəbul-görüşlərin qrafikinə əsasən, avqust ayının 3-də Goranboy rayonunun Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsində müvəqqəti məskunlaşan rayon sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbələri, rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının şöbə müdirləri, idarə və təşkilat rəhbərləri iştirak ediblər. 

     Görüş zamanı sakinlər onları narahat edən məsələləri dilə gətiriblər. Müraciətlər arasında iş, mənzillə təminat kimi məsələlər üstünlük təşkil edib. 
      
Paylaşın:

Biz dilimizi qoruyub nəsildən - nəslə ötürməliyik

 


        Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. 

  Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. 

                                  Heydər Əliyev 

           İnsanın tam xoşbəxt olması üçün doğma vətəni, doğma dili olmalıdır. Azərbaycanın ən qədim sərvəti, 50 milyon insanı birləşdirən vasitə, öz gözəlliyi, sadəliyi, təbiiliyi ilə seçilən dil-Azərbaycan dili. Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu keçmiş, qədim və zəngin ədəbi dillərdəndir. Dövlət dilimiz olan Azərbaycan dili son bir əsrlik dövr ərzində məqsədyönlü islahatlar nəticəsində lüğət tərkibini zənginləşdirib və dünya dilləri içərisində özünəməxsus yer tutub. 

         Xalqımız əsrlər boyu böyük sınaqlardan, çətinliklərdən keçmiş, ancaq öz mənliyini, milliliyini və dilini itirməmişdir. 

   Dil siyasəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə diqqət yetirilən əsas sahələrindən olub. AXC hökumətinin 1918 - ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə, o zaman türk dili adlanan Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. 

  Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti yaradıldıqdan sonra, yalnız 1956-cı ildə Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin qərarı ilə 1937 - ci il Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması barədə maddə əlavə olunsa da, bu qərar heç də uğurlu olmadı. Nəhayət, Respublikanın 1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması barədə maddə daxil edildi. 

        Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində yeni üfüqlər açıldı. Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə ümumxalq referendumunda qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi layiqli yerini tutdu. Konstitusiyasının 21-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dili Azərbaycan Dilidir və Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Dilinin inkişafını təmin edir. 

       Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə dilimizin inkişafına xüsusi önəm verildi. Bu istiqamətdə müxtəlif taleyüklü fərmanlar, sərəncamlar qəbul olunurdu. Doğma dilinə hər zaman həssaslıqla yanaşan Ulu öndərimiz dilimiz haqqında belə deyirdi: "Dil hər bir millətin mənliyinin əsasıdır. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir,ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Bizim çox gözəl, zəngin dilimiz var”. 

  Ulu öndərin dilimizə olan qayğısı, sevgisi hər an öz bəhrəsini verirdi. 2001-ci il iyunun 18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında “Fərman imzalandı. Fərmanda dilimizin öz tarixi inkişafı boyunca əldə etdiyi uğurlarla yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət dili sahəsində yaranmış problemlər geniş təhlil edildi, həmin problemlərin həlli yolları göstərildi. Dahi rəhbərin “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında “2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən hər il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. 

        Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycan dili XX əsrdə böyük inkişaf yolu keçmişdir. İndi baxın bizim dilimiz nə qədər zəngin, nə qədər məlahətli, nə qədər şirindir.                          Azərbaycan dilinin perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi və dilçiliyin əsaslı inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə də davam etdirilir. Belə ki, dövlət başçısı 2004-cü il yanvarın 12 də “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında “sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən, dərslik, elmi əsər və lüğətlərin, bədii ədəbiyyat nümunələrinin latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbası ilə çap olunaraq istifadəyə verilməsi milli ədəbi dilin daha da zənginləşməsi baxımından əhəmiyyətli oldu. 

        Bu gün hər bir kəs əminliklə deyə bilər ki, Azərbaycan dili müstəqil bir dövlətin dilidir. Ana dilimizin inkişafı və zənginləşdirilməsi dövlət başçısının hər zaman diqqət mərkəzində olan mühüm məsələlərindəndir. Hər bir azərbaycanlı öz vətəndaş borcunu yerinə yetirərək xalqımızın ən böyük mənəvi sərvəti olan Ana dilinə qayğı ilə yanaşmalı, onun qorunması və inkişafı üçün əlindən gələni etməlidir. Bu yolla biz dilimizi qoruyub nəsildən - nəslə ötürməliyik. 

     Artıq iyirmi bir ildir ki, bu əlamətdar günü qeyd edirik. Neçə belə illərə… Ana dilimizin və Əlifbamızın bayramı mübarək! 

Sevda Məmmədova,

Xocalı rayon gənci

Paylaşın:

Ana dilim-mənim kimliyim

 


      1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. Hər bir xalq özünü bəşəriyyətə dərin köklərə, qədim ənənələrə malik olan ana dili ilə təqdim edir. Ana dili xalqın milli-mənəvi varlığı, özünü təsdiqi, həyat tərzi, mədəni irsidir. Tarixin sərt sınaqlarından mətanətlə çıxan ana dilimiz ən dəyərli milli sərvətimizdir. Hər bir dili yaşadan xalqdır. Dilin zənginləşməsi, saflaşması, dünya dilləri arasında özünəməxsus yer tutması xalqın dəyərli övladları tərəfindən həyata keçirilir.

        Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev dilimizin saflığının qorunması üçün çox böyük işlər görüb. Xalqımızın ümummilli lideri deyirdi: “Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini mükəmməl bilməlidir”.

         Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin başa çatdırılması dilimizin inkişafında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən biridir. Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Fərmana əsasən hər il 1 avqust ölkəmizdə Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur.

        Ana dili bizim üçün müqəddəs dildir, ömrümüzü mənalandıran, xəyallarımızı qanadlandıran, dostumuza məhəbbətlə, düşmənimizə nifrətlə səslənən bir dildir. Ana dili bizim varlığımız, vüqarımız, fəxr dünyamızdır.

         Dilimizi inkişaf etdirib yaşatmaq özümüzü yaşatmaqdır, tariximizi yaşatmaqdır.

Ana dili bizim dünənimizdən sabahımıza salınan mənəvi körpüdür. Bizim müqəddəs borcumuz onu qorumaq və inkişaf etdirməkdir.

         Məşhur Azərbaycan ədəbi böyük pedaqoq Firudin bəy Köçərli ana dili haqqında deyirdi: “Hər millətin özünəməxsus ana dili var ki, onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi dirliyidir, hər insanın həyatının mayasıdır. Ananın südü bədənin mayesi olduğu kimi ana dili də ruhun qidasıdır. Hər kəs öz anasını və Vətənini sevdiyi kimi ana dilini də sevir, onu əziz və möhtərəm tutur”.

Doğma dilim sənki varsan dünyada!

“Məndə varam”! söyləməyə haqlıyam.

Anam!Ana dilim! Ana Vətənim!

Mən bütün qəlbimlə sizə bağlıyam.

Ana dilimizi sevək və qoruyaq!

Aynur Bünyatova,

Xocalı rayon ziyalısı

Paylaşın:

Hər bir insan ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır

 


Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Bizim ən böyük sərvətimiz ondan ibarətdir ki, dilimiz yaşayıb və zənginləşibdir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına daim qayğı göstərilməlidir. Çünki dil xalqın sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyil.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​            ​ Heydər Əliyev 

​ ​ Ana dilimiz. Soyumuzun, kökümüzün işlətdiyi dil. Bu dil Azərbaycan dilidir, Vətən dilidir. Azərbaycan dili 50 milyonluq böyük bir millətin ana dilidir. Bir xalqın torpağı qədər dili də onun varlığının, movcudluğunun şərtidir. Azərbaycan dili də bizim tarixi keçmişimiz, bu günümüz, sabahımız, gələcəyimizdir. Dil xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, incəsənətinin, ədəbiyyatının, adət- ənənələrinin ifadə vasitəsidir.Ana dili xalqın özüdür. Dil yoxdursa, xalq yoxdur, xalq yoxdursa, dil yoxdur. Ona görə də torpağı qoruduğumuz kimi dilimizi də göz bəbəyi kimi qorumalı, qayğısını çəkməliyik.

​ ​ ​ Dil hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən güclü vasitədir. Hər bir insan ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünyagörüşünün genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, öz soydaşları ilə ünsiyyət qurmasında mühüm rol oynayır.

       Ana dili millətin özünəməxsusluğunu qorumaqla yanaşı, tərcümə vasitəsilə başqa xalqların mədəni irsi ilə tanış olmağa, onlarla ünsiyyət qurmağa imkan yaradır.

​ ​ ​ Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi millətin öz taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda, dilinin zənginliyinin sübutudur. Bu mənada dilin dövlət dili statusu qazanması həqiqətən qürur gətirən tarixi hadisədir. Azərbaycan dili bu tarixi hadisəni yaşamışdır.

​ ​ Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi təsbiti, onun rəsmi dövlət dili statusuna yüksəlməsi milli dövlətçilik tariximizin ən mühüm hadisələrindən biridir.

​ ​ 2002-ci il sentyabrın 30-da "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında "Qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addım olmuşdur. Bu sənəd Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımıza və onun dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğısının parlaq nümunələrindən biridir.

​ ​ ​ Hazırda bu ənənələri Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inkişafına böyük qayğının təzahürüdür.

​ ​ Azərbaycan dili müqəddəs, qüdrətli və əzəmətli, lətif və şairanədir. Bu dil Nizamiləri, Nəsimiləri, Xətailəri, Füzuliləri, Vaqifləri, Zakirləri , M.F.Axundovları, R.Rzaları və digər görkənli ədib, yazıçı və alimləri yetişdirən, şair təbiətli müdrik xalqımızın ən qiymətli sərvətidir. Onlar dilimizin təmizliyi və saflığı uğrunda həmişə mübarizə aparmış, onun qayğısına qalmışlar.

​ ​ Dahi şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə "Ana dilimiz" haqqında gözəl yazmışdır.

​ Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,

​ Bu dil bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.

​ Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi​

​ Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi​

​ Qiymətli xəzinədir... onu gözlərimiztək

​ Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək.

​ ​ Azərbaycan dili ən yüksək səviyyədə siyasi, iqtisadi və mədəni tribunalardan eşidilir. Bu gün Azərbaycan dili siyasi müzakirələr, mədəni ylğıncaqlar, elmi simpoziumlar dilidir. Fəxr edə bilərik ki, son dövrlərin ən böyük dövlətlərarası razılaşmaları bu dildə aparılmış, əsrin müqavilələri bu dildə yazılmışdır.

​ Doğma dilim, sən ki varsan dünyada!

​ "Mən də varam!" söyləməyə haqlıyam.

​ ​ Anam! Ana dilim! Ana Vətənim!

​ ​ Mən bütün qəlbimlə sizə bağlıyam!

Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 9 avqust 2001-ci il tarixli 552 nömrəli fərmanla hər il avqust ayının 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir.

Ana dili bizim varlığımız, vüqarımız, fəxr dünyamızdır.

Rufihə Bayramova,

Xocalı rayon Cəmilli kənd tam orta məktəbin müəllimi

Paylaşın:

Prezident yeni təyin olunmuş rayon rəhbərləri qarşısında rüşvətxorluq və korrupsiya hallarından uzaq durmağı prioritet məsələ kimi qoymuşdur

 


      Çətin və keşməkeşli müharibə dövrünü arxada qoyan ölkəmizdə böyük quruculuq və bərpa işləri sürətlə davam etdirilir. İstər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, istərsə də ölkənin digər bölgələrində müxtəlif sosialyönümlü layihələr həyata keçirilir. Lakin Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan təkcə sosial layihələr, beynəlxalq münasibətlər, xarici siyaət və sairə bu kimi fəaliyyətlərlə kifayətlənmir, paralel olaraq müxtəlif sahələrdə ciddi islahatlar aparır. İslahatların həyata keçirilməsində siyasi iradə nümayiş etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev birinci növbədə kadr islahatlarının ölkə üzrə geniş vüsət almasında maraqlıdır.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 ​ Cari ilin iyul ayının 25 - də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Araz Əhmədovu Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Əkbər Abbasovu Lerik rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Elvin Paşayevi Göygöl rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul etmişdir. Görüş zamanı Ölkə Başçısı ayrı - ayrı bölgələrdə Regionıarın Sosial - iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar görülən işləri ön plana çəkmiş və gələcəkdə görüləək işlər barədə yeni təyin olunmuş İcra başçılarını bilgiləndirmiş, onların qarşısında duran məsələləri nəzərlərinə çatdırmışdır.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 Prezident yeni təyin olunmuş rayon rəhbərləri qarşısında rüşvətxorluq və korrupsiya hallarından uzaq durmağı pirioritet məsələ kimi qoymuşdur. O qeyd etmişdir ki, mən əvvəllər də rayonlara başçıları təyin edərkən , onlara ədalətli olmağı, rayon əhalisinə qarşı diqqətli olmağı, vətəndaşların problemlərini həll etməyi tapşırmışdım. Təəssüflər olsun ki, bəziləri bu tapşırıq və tövsiyələrə ya əməl etmək istəmədilər, ya da əməl edə bilmədilər . Nəticədə bir neçə İcra Başçıı yol verdikləri qanuna zidd əməllərə görə həbs olundular . İndi onların bir çoxu müxtəlif müddətlərə məhkum eilmiş , bir qisminin işlərinə iə hal - hazırda məhkəmələrdə baxılır . Ona görə də çalışıb Ölkə Başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan məsələləri yerinə yetirmək və neqativ hallardan uzaq durmaq lazımır .​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Ölkə Başçısı daha sonra diqqəti Vətən müharibəsi nəticəsində əldə olunmuş möhtəşəm qələbənin üzərinə çəkdi . Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə ilk növbədə Vətən uğrunda canındn keçən şəhilərimizin , müharibə zamanı bədənlərinin müxtəlif əzalarını və sağlamlığını itirmiş qazilərimizin sayəsində əldə edilmişdir . Bütün əldə edilənlərə görə şəhid ailələri ə qazilərimiz ən yüksək qayğı və diqqətə layiqdirlər . İndiyə qədər bu kateqoriyadan olan 12500 ailə mənzil və ya fərdi yaşayış evləri ilə təmin olunmuşlar . Bakı , Sumqayıt və Bakı ətrafı rayonlarda bu işlər yekunlaşmaq üzrədir . Bölgələrdə isə bu işlər davam etdirilir . Prezident yeni təyin olunan İcra Başçılarına da şəhid ailələrinə və qazilərə qarşı daim diqqətli olmağı və onların problemlərinin vaxtlı -vaxtında həll etməyi tapşırdı .​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yeni təyin olunan İcra Bşçıları ilə görüşə təyin olunduqları rayonlarda bitkiçilik , əkinçilik və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirməyi tapşırdı . Çünki , görüşə iştirak edən İcra Başçılarının təyin olunduqları rayonlar dağ rayonları olduqları üçün oralarda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatına öz müsbət töhfələrini veəcəkdir . Eyni zamanda Ölkə Başçısı kənd təsərrüfatı təmayüllü torpaqların bəzi məmurlar tərəfindən qanunsuz şəkildə zəbt olunmasının yolverilməz olduğunu da qeyd etdi . Torpaqların qanunsuz şəkildə zəbt edilməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına böyük zərbə vurur ki , buna qarşı da ciddi mübarizə aparmaq lazımdır .​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən başladılmış və hal - hazırda davam etdirilən kadr islahatları ölkənin inkişafında mühüm rol oynamaqdadır və yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir .​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Şahnaz Əliyeva,

Xocalı rayon gənci, Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın üzvü.

Paylaşın:

XOCALI SOYQIRIMINI UNUTMA!

Xocalılar viran qəbirlərin axtarışında

                     Bəşər tarixində ən dəhşətli soyqırıma məruz qalan xocalılar 30 ilə yaxındır torpaq həsrətilə bərabər, həm də işğal altı...

Bizə yazın

Ad

E-posta *

Mesaj *

Ən çox oxunan

Blogger tarafından desteklenmektedir.